Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Dania przejmuje przewodnictwo od Polski

Bułgaria: Dania przejmuje przewodnictwo od Polski

Podczas tradycyjnej ceremonii ambasador Polski w Sofii Leszek Hensel przekazał pałeczkę swojemu duńskiemu koledze, ambasadorowi Kore Erhardowi Jansonowi, którego kraj rotacyjnie obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia 2012 roku.

Ambasador Hensel ogłosił, że podczas polskiej prezydencji, która została wysoko oceniona przez Parlament Europejski, ambasada Polski w Sofii organizowała szereg inicjatyw, mających na celu rozpowszechnianie programu swojego przewodnictwa w UE.

Ambasador Janson podkreślił, że trudno będzie przejąć przewodnictwo po aktywnych działaniach Polski, ale obiecał, że skorzysta z jej doświadczenia, które zgromadziła przez ostatnie sześć miesięcy.

W tym samym czasie w Brukseli duński minister ds. europejskich Nicolai Wammen przedstawił priorytety Kopenhagi na nadchodzące sześć miesięcy przewodnictwa w Radzie. Wśród nich będzie umacnianie odpowiedzialnej, „zielonej”, dynamicznej i bezpiecznej Europy. Minister ogłosił zamiar utwierdzania solidarności między krajami UE, które są częścią strefy euro i tymi, które są poza nią.

Nicolai Wammen zaznaczył również, że istotne jest znalezienie kompromisu w takich sprawach jak: przyłączenie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, kontynuowanie procesów związanych z włączeniem do UE Czarnogóry, Serbii, Islandii, oraz kontynuowanie pertraktacji w kwestiach dotyczących Turcji.

Tekst: dnevnik.bg, tłum. i red. Małgorzata Marczak

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE