Home / Bałkany / Albania / „Dni turystyki i agrobiznesu, Albania-BiH” szansą na współpracę

„Dni turystyki i agrobiznesu, Albania-BiH” szansą na współpracę

W Ambasadzie Republiki Albanii w Sarajewie odbyły się „Dni turystyki i agrobiznesu, Albania-Bośnia i Hercegowina”. Ambasador Republiki Albanii w BiH, Flamur Gashi, ocenił dotychczasową współpracę gospodarczą obu państw jako niezadowalająca, jednocześnie podkreślając, że zmierza ona w dobrym kierunku i istnieje wiele możliwości poprawy gospodarczych, turystycznych oraz kulturowych stosunków między Albanią a BiH. W imprezie uczestniczyli reprezentanci albańskiego sektora rolnictwa, tour-operatorzy, przedstawiciele mediów oraz resortów ministerialnych. Goście mieli zapoznać się z zasobami i potencjałem BiH w zakresie agrobiznesu i turystyki, w celu promowania BiH jako turystycznej destynacji wśród Albańczyków. W manifestacji uczestniczyli również przedstawiciele władz BiH: Ministerstwa Turystyki FBiH, Ministerstwa Rolnictwa FBiH oraz Izby Gospodarczej wraz z Izbą Handlu Zagranicznego BiH. Jedną z największych przeszkód w przypadku wprowadzania bh. towarów na rynek albański jest fakt nieprzyjmowania przez Albanię cen referencyjnych, tj. nieuznawanie faktur eksportowych z BiH, co skutkuje nakładaniem się ceł wyrównawczych i zwiększeniem podatku VAT. Jednak, jak przyznaje Minister Rolnictwa FBiH, Jerko Ivanković Liljanović, prowadzone są rozmowy na ten temat, a problem powinien być rozwiązany w niedługim czasie.

Źródło: biznes.ba

About Agnieszka Wirkus

KOMENTARZE