Home / Bałkany / Bułgaria / Dwa nowe przejścia graniczne połączą Bułgarię i Rumunię

Dwa nowe przejścia graniczne połączą Bułgarię i Rumunię

Wczoraj (26 września) na posiedzeniu bułgarskiej Rady Ministrów zatwierdzone zostało porozumienie między rządami Rumunii i Bułgarii w sprawie budowy nowych punktów granicznych. Ze strony Rumunii projekt zatwierdzony został już w lipcu, podczas wizyty rumuńskiego ministra spraw wewnętrznych w Sofii.

Pierwsze przejście graniczne powstanie w pobliżu Kruszari (32 km na płn. od Dobricz) i rumuńskiego miasta Dobromir, drugie przy bułgarskiej miejscowości Kajnardża (płn.- wsch.) oraz rumuńskiej Lipnicy.

Porozumienie w sprawie budowy przejść granicznych jest obowiązkowym elementem projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Bułgaria – Rumunia. Program przewiduje też modernizację i renowację odcinków drogi transgranicznej – naprawę nawierzchni asfaltowej, przebudowę systemu odwadniającego oraz naniesienie nowych oznaczeń.

Budżet projektu na terytorium Bułgarii wynosi ponad 3 mln EUR. Rumunia dysponuje 3,5 mln EUR, z których wybudowana zostanie 9 km nowej drogi prowadzącej do granicy z Bułgarią.

 

Źródło: inews.bg, vesti.bg, dariknews.bg

About Marta Sajdek

KOMENTARZE