Home / Społeczeństwo / Dzień żałoby narodowej w Bułgarii

Dzień żałoby narodowej w Bułgarii

9 listopada został ogłoszony przez rząd Dniem żałoby narodowej po śmierci patriarchy Bułgarii i metropolity Sofii, Maksima.

Zwierzchnik Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego został pochowany w Monasterze Trojańskim, gdzie do ostatniej chwili trwały przygotowania do pogrzebu. Władze miasta przewidując, że na uroczystość przyjadą tysiące ludzi z całej Bułgarii, zmobilizowały policję i straż pożarną do podjęcia środków ostrożności, aby uniknąć wypadków i incydentów.

Klasztor był dla Patriarchy Maksima miejscem szczególnym, ponieważ urodził się w pobliskiej wsi Oreszak, a w wieku 12 lat został oddany na nauki do monasteru. Patriarcha co roku odwiedzał to miejsce w swoje urodziny, niestety ze względu na stan zdrowia w tym roku nie mógł tego uczynić.

Po pogrzebie w soborze Aleksandra Newskiego w Sofii ciało duchownego przewieziono do monasteru w uroczystym kondukcie pogrzebowym. Patriarcha Maksim spoczął za cudownym obrazem Matki Boskiej Trójrękiej.

 

Źródło: novinite.bg, trud.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE