Home / Bałkany / Bułgaria / Dziś Bułgaria obchodzi Dzień Budzicieli Narodu

Dziś Bułgaria obchodzi Dzień Budzicieli Narodu

Pierwszy listopada jest poświęcony pamięci pisarzy, budzicieli, bohaterów walczących o wyzwolenie narodowe, którzy podczas niewoli tureckiej swą działalnością przyczyniali się do rozbudzania i umocnienia tożsamości Bułgarów. Należą do nich Joasaf Bdinski, Grzegorz Cambłak (pisarz i mnich), Konstantyn Kostenecki (historyk, pisarz oraz ostatni przedstawiciel tyrnowskiej szkoły piśmiennictwa), Władysław Gramatyk, pop Pejo, Matej Gramatyk, Św. Iwan Rylski (mnich), Neofit Bozweli, bracia Dymitr i Konstantyn Miładinowi, Georgi Stojkow Rakowski, Wasyl Lewski, Christo Botew (poeta), Iwan Wazow (pisarz), Stefan Karadża, Hadżi Dimityr, Ljuben Karawełow, Dobri Czintułow i wiele innych.
Pierwszy raz Dzień Budzicieli Narodu był obchodzony w 1909 roku w Płowdiwie. Od 1 listopada 1923 roku car Borys III ogłosił ten dzień świętem narodowym.
W 1945 roku obchody zostały zniesione. Przywrócono je przez Zgromadzenie Narodowe 28 października 1992 roku.

Tekst: slovo.uni-plovdiv.bg, tłum. i red. Natalia Sobków

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE