Home / Społeczeństwo / Dzisiaj Bułgarzy świętują Petkowden

Dzisiaj Bułgarzy świętują Petkowden

Dzisiaj (14 października) Bułgarska Cerkiew Prawosławna obchodzi święto św. Paraskewy (Petki) Bułgarskiej, tzw. Petkowden. Zarówno dla Bułgarów, jak i dla innych prawosławnych narodów bałkańskich jest ona jedną z najbardziej czczonych i najpopularniejszych świętych.

Kultura ludowa przypisuje św. Petce moc uzdrawiania i ochrony przed ciężkimi chorobami. W rejonie gór Strandża (pd.-wsch. Bułgarii) kobiety modlą się do św. Petki o płodność. Petkowden uważany jest też za symboliczny koniec lata i rocznego cyklu rolniczego i hodowlanego.

Św. Paraskewa czczona jest również jako opiekunka narodu bułgarskiego. Kult ten ma swoje źródło w żywocie świętej, napisanym pod koniec XIV wieku przez św. Eutymiusza Tyrnowskiego. Według niego, pochodząca z zamożnej rodziny święta, urodziła się w XI wieku w trackim mieście Epiwat nad Morzem Marmara. Od początku miała ona okazywać wielkie współczucie biednym i chęć poświęcenia swojego życia Bogu. Po śmierci rodziców Petka rozdała majątek ubogim i odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Większość życia spędziła w pustelni w Jordanii, by niedługo przed śmiercią powrócić do rodzinnych stron.

W 1238 roku, za panowania cara Iwana Asena II, relikwie Świętej zostały uroczyście przeniesione do ówczesnej stolicy Tyrnowgrad (obecnie Wielkie Tyrnowo). Po podbiciu Bułgarii przez  Imperium Osmańskie, relikwie św. Petki przeniesiono do Widynia, a następnie do Belgradu. Obecnie znajdują się one w rumuńskim mieście Jász w klasztorze Trzech Świętych.

Wędrówce relikwii świętej Petki nadane zostało znaczenie polityczne – przyrównywano ją do ucieczki Słowian przed niewiernymi. Kult św. Petki nasilił się w Europie Południowo-Wschodniej w XV w. Około 1415 metropolita kijowski Grzegorz Cambłak ogłosił ją patronką prawosławia na ziemiach polsko-ruskich.

W dniu św. Petki imieniny obchodzą m. in.: Petka, Paraskewa, Paraszkewa, Petko, Petkana, Penka, Paro i Parun.

 

Źródło: inews.bg, dnes.bg, bnews.bg

About Marta Sajdek

KOMENTARZE