Home / Bałkany / BiH / EBOIR obniżył prognozy wzrostu dla BiH

EBOIR obniżył prognozy wzrostu dla BiH

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w swoim kwartalnym raporcie Regional Economic Prospects przewiduje dla BiH wzrost gospodarczy na poziomie 0,1% w tym i 0,4% w przyszłym roku, podczas kiedy jeszcze w lipcu zakładał, że będzie to odpowiednio 0,3% i 0,6%. Jednocześnie przewidywany wzrost w regionie to 0,4% i 1,6% w 2013 r. (według poprzedniej prognozy: 0,7% i 1,7%).

- Gospodarka BiH była względnie stabilna w ciągu ostatnich kilku lat, ale konsumpcja krajowa pozostaje na niskim poziomie, głównie ze względu na budżetowe działania oszczędnościowe i powolny wzrost kredytów. Wskaźniki koniunktury wskazują na osłabienie gospodarki w tym roku, na co również wpływ miały finanse publiczne. Niedawno MFW zatwierdził 24-miesięczny kredyt stand-by jako zabezpieczenie przed zewnętrznymi wstrząsami wynikającymi z kryzysu w strefie euro, jak i jako polityczną kotwicę dla ważnych reform strukturalnych – stwierdzono w dokumencie.

 

Pełny raport Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: October 2012 można pobrać tutaj.

 

Źródło: indikator.ba, ebrd.com

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE