Home / Gospodarka / Infrastruktura / EBOiR planuje 3 mld EUR kredytu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej

EBOiR planuje 3 mld EUR kredytu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w przyszłym roku przeznaczy 3 mld EUR kredytu na pomoc krajom Europy Południowo-Wschodniej, które najbardziej ucierpiały za sprawą kryzysu w strefie euro – poinformował Suma Chakrabarti, prezes EBOiR. Dodał też, że zamierza namówić inne instytucje do wzięcia udziału w tym planie.

Temat ten został poruszony podczas corocznego zgromadzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. EBOiR pragnie skupić się na pomocy udzielonej sektorowi bankowemu i prywatnemu, a także doprowadzić do zwiększenia zatrudnienia poprzez inicjowanie dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa dróg i linii kolejowych.

Bank Światowy zasygnalizował swoje zainteresowanie tym planem i mógłby współfinansować go kwotą sięgającą najprawdopodobniej 5 mld EUR. Należy przy tym zauważyć, że zazwyczaj na każde 1 EUR zainwestowane przez EBOiR przypada 2,6 EUR pochodzących od prywatnych inwestorów, co zwiększyłoby końcową kwotę nawet do 15 mld EUR. EBOiR zamierza przygotować pakiet kredytów do końca br.

Warto wspomnieć, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w lipcu prognozował spadek chorwackiej, słoweńskiej i węgierskiej gospodarki. Podkreślano również, że w szczególnym niebezpieczeństwie znajdują się państwa takie jak Bułgaria i Rumunia, a to ze względu na silne związki z sytuacją w Grecji i całej strefie euro. – Tyle słyszy się o Grecji, Włoszech i Hiszpanii, a nikt nie mówi o państwach znajdujących się w sąsiedztwie Grecji, które też odczuwają negatywne skutki kryzysu – powiedział Chakrabarti.

Banki w licznych krajach Europy Wschodniej, nienależących do strefy euro, są w posiadaniu zachodnioeuropejskich banków, które zmniejszają kredytowanie, aby utrzymać korzystny bilans w obliczu kryzysu. Tymczasem stan gospodarek państw bałkańskich w znacznej mierze zależy od inwestycji państw ze strefy euro, w tym Grecji i Włoch.

– Dotychczas wszystkie wysiłki zmierzały do zmniejszenia deficytu, ale kraje regionu potrzebują też strukturalnej reformy, tak, by po poprawie sytuacji ekonomicznej mogły się cieszyć pozytywnymi skutkami wzrostu gospodarczego – dodał prezes EBOiR.

 

Źródło: seebiz.eu, poslovni.hr

 

About Karolina Wlodarczyk

KOMENTARZE