Home / Bałkany / Czarnogóra / EBOiR planuje przeznaczyć 150 mln EUR na projekty w Czarnogórze

EBOiR planuje przeznaczyć 150 mln EUR na projekty w Czarnogórze

EBOiR - portalanalitika.me

EBOiR planuje tylko w 2013 r. przeznaczyć aż 150 mln EUR na projekty rozwojowe w Czarnogórze, oświadczyli we wtorek w Podgoricy przedstawiciele banku podczas spotkania z Ministrem Finansów Radoje Žugiciem i oficjalnej prezentacji raportu o transformacji 2012 r., pod tytułem „Integracja ponad granicami”.

Dyrektor Biura EBOiR w Czarnogórze, Giulio Moreno powiedział, że mowa tu o projektach, które zostały już zatwierdzone i czekają na realizację. Wedle jego słów większość z nich zostanie zrealizowana w sektorze prywatnym. EBOiR jest jednym z głównych inwestorów w Czarnogórze – od 2007 r. sfinansował 34 projekty o łącznej wartości 232 mln EUR. Tylko w ub. podpisano do realizacji  8 nowych projektów o wartości 38,9 mln EUR.

Zastępca dyrektora ds. strategii i polityki w EBOiR Peter Sanfey stwierdził, że w ub. wzrost PKB w Czarnogórze oscylował wokół zera i wyraził ubolewanie z powodu tak słabego wyniku. Jak zauważył, prognozy na 2013 r. nie odnotowały żadnych znaczących symptomów wróżących odczuwalnie większy wzrost gospodarczy, tak więc prognoza EBOiR przewiduje dla Czarnogóry przyrost PKB mniejszy niż 1%. Zresztą Czarnogóra nie jest tu wyjątkiem – podobna sytuacja jest obserwowana w całym regionie. EBOiR w swoim najnowszym raporcie dot. perspektyw makroekonomicznych, opublikowanym w zeszłym miesiącu, prognozował tegoroczny wzrost PKB w Czarnogórze na poziomie 0,8%. Jak podkreślił Sanfey EBOiR postrzega Czarnogórę jako kraj z ogromnym potencjałem rozwojowym w aspekcie średnio- i długoterminowym  i nie ma na to żadnego wpływu ciężka sytuacja ekonomiczna, w jakiej kraj przejściowo się znalazł.

Przedstawiciele banku poruszyli także ciągle nierozwiązany problem restrukturyzacji  długów w sektorze finansowym kraju i choć zauważyli zeszłoroczne postępy w walce z tym problemem, to jak podkreślili zjawisko niespłacanych kredytów pozostaje wielkim problemem Czarnogóry.

Zdaniem banku, konieczne jest też stworzenie warunków zwiększających atrakcyjność kraju dla inwestorów i gwarantujących większy strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiciele instytucji finansowej wyrazili także uznanie dla rządu z powodu ograniczenia negatywnego wpływu skutków kryzysu na gospodarkę i stabilizacji sektora bankowego w kraju. Zaufanie w bezpieczeństwo systemu bankowego przyczyniło się do wzrostu depozytów –  w 2012 r. zwiększyły się one aż o 9% i jest to znaczący krok we właściwym kierunku.

Według komunikatów strategia EBOiR wobec Czarnogóry bazuje na trzech głównych motorach wzrostu –  pierwszym z nich jest poprawa sytuacji gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności szczególnie w sektorze rolnym oraz małych przedsiębiorstw. Drugim elementem jest zrównoważona turystyka i to nie tylko rozumiana jako inwestycje w zaplecze hotelowe, ale również w infrastrukturę, w tym drogi i obwodnice. Trzecim motorem rozwoju ma być sektor energetyczny, ponieważ istnieje realna szansa na to, aby Czarnogóra stała się regionalnym centrum produkcji energii elektrycznej.

Giulio Moreno zaznaczy ponadto, że w najbliższym czasie rząd powinien koniecznie podjąć skuteczne kroki w celu rozwiązania problemu Kombinatu Aluminium w Podgoricy (KAP), ponieważ przyszłość tego przedsiębiorstwa jest niepewna  i dalej jest ono wielką niewiadomą dla czarnogórskiej gospodarki. Jego zdaniem podstawową bolączką przedsiębiorstwa jest brak wielkiego  popytu na aluminium obserwowany na rynku europejskim, co znacząco utrudnia przywrócenie rentowności firmy. Dużym problemem jest też technologia wyrobu aluminium, wymagająca zużycia ogromnych ilości energii; szacuje się, że nawet 85% ceny produktu końcowego stanowi koszt energii zużytej do jego wytworzenia. Jeżeli KAP ma przetrwać, przedsiębiorstwo wymagać będzie olbrzymich nakładów inwestycyjnych na unowocześnienie procesów technologicznych.

Moreno odniósł się także do jednej z kluczowych obecnie czarnogórskich inwestycji – budowy autostrady Bar-Boljare.  Podkreślił, iż rząd analizuje różne warianty budowy autostrady i zdecyduje która z nich będzie najkorzystniejsza, a EBOiR jest skłonny wesprzeć tę inwestycję po spełnieniu określonych warunków. Zaznaczył także, iż były Minister Finansów Milorad Katnić przed kilkoma miesiącami przedstawił w Brukseli propozycję realizacji mniejszego projektu, dla którego istnieją trzy potencjalne źródła finansowania – EBOiR, EU i EBI. To jest projekt, który może być realizowany etapami, a pierwszym z nich ma być budowa odcinka autostrady z Podgoricy do Kolašina. Podkreślił także, iż realizację ambitnych planów infrastrukturalnych należy rozważać pod kątem   możliwości finansowych Czarnogóry.

Źródło: pobjeda.me, portalanalitika.me, mf.gov.me

 

 

 

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE