Home / Bałkany / Czarnogóra / EBOiR wspiera zrównoważony rozwój Czarnogóry
piggy-bank-atop-money - quizzle.com

EBOiR wspiera zrównoważony rozwój Czarnogóry

Rada nadzorcza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjęła nową strategię rozwoju dla Czarnogóry na lata 2013 – 2016, w której zdefiniowała priorytety na ten czas.  

W dokumencie EBOiR podtrzymuje swoją decyzję o wspieraniu zrównoważonego rozwoju Czarnogóry – napisano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Mina Business. Wśród priorytetów wymienianych w strategii kluczowym elementem jest wzmocnienie gospodarki przez zwiększenie konkurencyjności.

Jak zaznaczono, chociaż czarnogórska gospodarka cechowała się szybkim tempem wzrostu przed kryzysem, wzrost ten był niezrównoważony, podsycany rosnącą liczbą kredytów oraz sztucznym ożywianiem starych i niekonkurencyjnych  przedsiębiorstw produkcyjnych.  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pomoże Czarnogórze wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju poprzez wsparcie  nakierowane na  małe i średnie przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach gospodarki wróżących wzrost – włączając w to sektor rolniczy – oraz  dalsze wzmacnianie systemu finansowego, zapisano w strategii. EBOiR będzie wspierał także zrównoważoną turystykę, sektor nieruchomości, a także towarzyszące im projekty infrastrukturalne i chroniące środowisko naturalne. Ze względu na klimat Czarnogóry, atrakcyjne wybrzeże i bogactwo przyrodnicze, dynamicznie rozwijający się biznes turystyczny będzie w najbliższej przyszłości jednym z głównym motorem napędowym czarnogórskiej gospodarki.

Jednym z najważniejszych punktów strategii  na lata 2013 – 2016 jest również promocja bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej oraz regionalnej integracji rynków energetycznych. W tym sektorze, jak zaznaczono, konkurencja praktycznie nie istnieje, straty komercyjne i techniczne w dystrybucji są znaczne, brak natomiast wyników w kwestii zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, a jak prognozują eksperci w perspektywie średnio- i długookresowej Czarnogóra ma potencjał aby stać się regionalnym ośrodkiem energetycznym.

EBOiR deklaruje także wsparcie dla ważnych międzynarodowych projektów angażujących kraje regionu i dla inwestycji w Czarnogórze  poprawiających bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczną i prowadzących do większej konkurencyjności na rynku energetycznym – zapowiada EBOiR.

We wszystkich tych działaniach EBOiR będzie się starał blisko współpracować z władzami Czarnogóry, międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz innymi organizacjami ze szczególnym uwzględnieniem UE.

Od 31 grudnia ub. EBOiR zatwierdził 34 projekty w Czarnogórze i zabezpieczył  ich finansowanie o łącznej wartości 323 mln EUR, zarówno poprzez umowy kredytowe jak i udział w spółkach komandytowych. W czasie realizacji poprzedniej strategii w latach 2010 – 2012, EBOiR zatwierdził 21 projektów o łącznej wartości 216 mln EUR, więc przeciętna wartość każdej inwestycji wynosiła 10,5 mln EUR.

Źródło: pobjeda.me 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE