Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / EBOiR: Zmiana prognoz PKB dla Bałkanów

EBOiR: Zmiana prognoz PKB dla Bałkanów

Po tym, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył ostatnią prognozę wzrostu gospodarczego większości państw bałkańskich, redukcji dokonał także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Przyczyną zmian oczekiwań EBOiR wobec gospodarek krajów bałkańskich jest wciąż słaba kondycja krajów strefy euro, co bezpośrednio oddziałuje na gospodarki z nimi powiązane, do których trzeba zaliczyć Europę Południowo-Wschodnią. W porównaniu do poprzedniej projekcji EBOiR, wyższy wzrost PKB w 2012 r. czeka Turcję. Jedynym zaś krajem, dla którego prognoza nie została zmieniona to Bułgaria. Pozostałym państwom przewidywany wzrost gospodarczy został obniżony. Kraje te, podobnie jak Polska, nie powinny też odczuć kłopotów na rynku kredytowym.

Najwyższy procentowo wzrost PKB czeka w bieżącym roku Turcję (3%). Dodatni przyrost odnotują również Bułgaria (1,2%), Albania (0,6%), Rumunia (0,5%), Macedonia i Czarnogóra (po 0,3%) oraz Bośnia i Hercegowina (0,1%). Recesja czeka w tym roku Serbię (-0,7%), Chorwację (-1,9%), Słowenię (-2,5%).

Bardziej optymistyczne są przyszłoroczne prognozy. Większość krajów Europy Południowo-Wschodniej będzie mieć dodatni wzrost: w Turcji (3,7%), Macedonii (2%), Rumunii (1,9%), Bułgarii (1,7%), Albanii (1,3%), Chorwacji (1,2%), Serbii (1,1%), Czarnogórze (0,8%%) oraz BiH (0,4%). Z realnym spadkiem PKB musi liczyć się Słowenia (-2%).

Analiza EBOiR nie obejmuje Grecji i Kosowa.

Pełen tekst projekcji

Źródło: ebrd.com, plusinfo.mk, seebiz.eu

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE