Home / Bałkany / BiH / EBOiR zwiększy wsparcie dla sektora prywatnego w BiH

EBOiR zwiększy wsparcie dla sektora prywatnego w BiH

EBOiR - sinteza.net

W 2013 r. EBOiR planuje wzmocnić współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, koncentrując się na racjonalizacji zużycia energii i ochronie środowiska, zwiększeniu konkurencyjności spółek z BiH, wsparciu przedsiębiorstw i projektów zorientowanych na eksport, zapowiedział dyrektor Przedstawicielstwa EBOiR w BiH, Libor Krkoška. Inwestycje mają bezpośrednio i pośrednio umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy. Bank będzie nadal wspierał miejscowe MŚP oraz inwestorów zagranicznych poprzez inwestycje bezpośrednie oraz linie kredytowe w instytucjach finansowych BiH.

W projektach infrastrukturalnych nadal wspierana będzie budowa korytarza Vc oraz infrastruktura komunalna – wodociągi, kanalizacja i centralne ogrzewanie. EBOiR będzie nadal aktywnie działać na rzecz energii odnawialnej, której potencjały są w BiH wykorzystane w bardzo niewielkim stopniu. Bank wesprze też proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a także wejście na rynek BiH nowych strategicznych inwestorów zagranicznych.

W 2012 r. EBOiR zainwestował w BiH ponad 125 mln EUR. Spośród 12 wspieranych projektów 10 dotyczyło sektora prywatnego. Największym z projektów była budowa odcinka autostrady Banja Luka-Doboj, pierwsza transza wyniosła 75 mln EUR, druga planowana jest na rok 2013. Klienci Banku dla istniejących projektów EBOiR podpisali kontrakty o wartości ponad 400 mln EUR.

 

Źródło: indikator.ba

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE