Home / Bałkany / Albania / EBOiR, BŚ i EBI przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy dla Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej

EBOiR, BŚ i EBI przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy dla Europy Środkowej oraz Południowo-Wschodniej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Bank Światowy (BŚ) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, iż w związku z kryzysem trwającym w strefie euro przeznaczą 30 mld euro w ramach pomocy na rzecz ożywienia gospodarczego i wzrostu w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu kryzysu na gospodarkę w „nowej Europie”, kredytodawcy w latach 2013-2014 wesprą sektory publiczny i prywatny, w tym infrastrukturę, firmy inwestycyjne i sektor finansowy. Pomoc otrzymają Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Węgry, Macedonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja oraz Słowenia.

– Uwaga koncentruje się wyłącznie na problemach w Europie Zachodniej, ale nie można ignorować uzasadnionych żądań „nowej Europy”, która dokonała wiele w kwestii współudziału w integracji gospodarczej i finansowej – powiedział Suma Chakrabarti, prezes EBOiR. – Nowi członkowie UE oraz państwa chcące się do niej przyłączyć, zwłaszcza z Europy Południowo-Wschodniej, nie mogą znów cierpieć z powodu problemów, którym nie zawiniły.

Inicjatywa została oparta na wzorze planu opracowanego przez EBI, EBOiR i BŚ na lata 2009 i 2010 – wsparł on gospodarkę Europy Środkowej, dotkniętą kryzysem płynności. W pierwszej fazie pomoc wyniosła łącznie 24,5 mld euro. Nowy program skoncentruje się na wspieraniu restrukturyzacji, konsolidacji i dywersyfikacji, będzie także zachęcać do wzmocnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarek w regionie poprzez pożyczki długoterminowe oraz zakup inwestycji kapitałowych.

Największego wsparcia udzieli EBI, który przeznaczy 20 mld euro, głównie na kredyty długoterminowe dla sektora prywatnego i publicznego. Priorytetami będą energia odnawialna, efektywność energetyczna, innowacje i konwergencja. Zdaniem prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wolfganga Hoyera, EBI jako bank UE wesprze wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionie, zawsze mając na uwadze konieczność poprawy długoterminowej konkurencyjności.

BŚ w ramach pomocy przeznaczy 6,5 mld euro, a EBOiR 4 mld w formie kredytów, akcji i programu finansowania handlu, których celem będzie integracja regionalna oraz wzrost gospodarczy oparty na eksporcie. Finansowaniu ma towarzyszyć dialog umożliwiający restrukturyzację gospodarki, dywersyfikację i doskonalenie systemów zarządzania w firmach.

Źródło: indikator.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE