Home / Polska i Bałkany / Spowolnienie gospodarcze w Bułgarii

Spowolnienie gospodarcze w Bułgarii

Bułgarski oddział Raiffeisen Banku w lutowym numerze przeglądu gospodarczego opublikował dane wskazujące na silne spowolnienie gospodarcze w ostatnim kwartale roku 2011. Roczny wzrost PKB wyniósł zaledwie 1,7% – to o 0,3% mniej, niż przewidywali analitycy Raiffeisen Bank.

W ubiegłym roku nastąpił również poważny spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W 2010 r. ich łączna wartość wyniosła 1,6 mld EUR a w 2011 r. – już tylko 940 mln EUR.

W kraju spadło też zatrudnienie w sektorze prywatnym, gdzie zatrudnienie znalazło 15 400 osób mniej niż w roku poprzednim. Z kolei liczba zatrudnionych w sektorze publicznym nieznacznie wzrosła.

Pozytywnym zmianom uległ deficyt budżetowy, który spadł po raz pierwszy od 1997 r.

– Kryzys gospodarczy w strefie euro zaczął być odczuwalny w Bułgarii w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Zaczęto odnotowywać spadek produkcji oraz spadek rentowności przedsiębiorstw. W efekcie liczba inwestycji spada. Gospodarstwa domowe ograniczają wydatki na konsumpcję, a za to częściową odpowiedzialność ponoszą złe informacje napływające z europejskich rynków. Spadek zatrudnienia a tym samym wzrost bezrobocia pogarszają sytuację na i tak słabym już rynku krajowym – stwierdził Kałojan Ganew, główny analityk finansowy Raiffeisen Banku

Źródło: news.rbb.bg, 

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE