Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Eksperci BŚ ocenią kosowski sektor bankowy pod kątem ochrony konsumentów

Eksperci BŚ ocenią kosowski sektor bankowy pod kątem ochrony konsumentów

Szczegółowa ocena usług, które oferują banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Kosowie, pod kątem ochrony konsumentów – to główny cel misji ekspertów Banku Światowego, którzy przybyli do Kosowa 19 listopada. Projekt „Ocena Diagnostyczna Ochrony Konsumentów oraz Edukacji Finansowej” jest realizowany przy współpracy Centralnego Banku Kosowa (BQK) i będzie trwał do 30 listopada br.

Początkowo projekt skupi się na systemie bankowym, branży ubezpieczeniowej oraz instytucjach mikrofinansowych, później jednak obejmie także rejestr kredytów i system emerytalny. Ocena diagnostyczna obejmie następujące obszary: przepisy ustawowe, regulacje i praktyki, przejrzystość i ujawnienie informacji, praktyki biznesowe instytucji finansowych, mechanizmy składania skarg i rozwiązywania sporów, a także świadomość i edukacja konsumentów.

Kosowo jest dwunastym państwem, które korzysta z technicznego wsparcia BŚ w tym zakresie. Ocena ekspertów znacząco wpłynie na wzmocnienie kosowskiego sektora bankowego, pomagając w zwiększeniu praw konsumentów oraz rozszerzając edukację finansową przy współpracy z odpowiednimi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi – powiedział dyrektor BQK, Gani Gërguri.

 

Źródła: kosovatimes.net, bqk-kos.org

About Maria Reptowska

KOMENTARZE