Home / Bałkany / BiH / Elektorski system wyborczy kompromisem dla BiH?
seebiz.eu
seebiz.eu

Elektorski system wyborczy kompromisem dla BiH?

izbori - seebiz.eu

Ambasador Wielkiej Brytanii w BiH, Nigel Casey, ostrzegł, że jeśli BiH nie rozwiąże problemu dyskryminacji członków mniejszości narodowych w procesie wyborczym do końca marca, droga tego kraju do UE może zostać zablokowana na co najmniej 2 lata. W wywiadzie opublikowanym przez gazetę „Nezavisne novine” Casey powiedział, że UE oczekuje teraz od politycznych liderów w BiH, aby do końca miesiąca uzgodnili, jak rozwiązać problem wprowadzenia w życie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który potwierdził, że konieczne jest usunięcie przeszkód do kandydowania przedstawicieli mniejszości narodowych na członków Prezydium i Izby Narodów Parlamentu BiH. Zgodnie ze słowami ambasadora, nadchodzące 4 tygodnie będą kluczowe i jeśli szansa na rozwiązanie problemu nie zostanie teraz wykorzystana, następna może pojawić się dopiero w 2015 roku. Casey pozytywnie ocenił fakt, że wszystkie partie w BiH poważnie podeszły do tego zadania.

Przedstawiciele kilku kluczowych partii politycznych, które uczestniczą w rozmowach wstępnych dot. możliwości wprowadzenia w życie decyzji Trybunału w sprawie Sejdić-Finci (sprawa ta była wielokrotnie opisywana na balkanistyka.org), jednogłośnie potwierdzili, że obecnie najwięcej rozmawia się o elektorskim modelu systemu wyborczego, który stanowiłby kompromis wśród różnych dotychczasowo proponowanych rozwiązań. Członek kierownictwa SDP, Lidija Korać, oświadczyła, że jeśli zostanie osiągnięty kompromis w sprawie elektorskiego systemu wyborczego, będzie to oznaczało wprowadzenie bezpośredniego wyboru, który umożliwiłby kandydowanie wszystkim obywatelom i dzięki temu respektowana byłaby Konstytucja, a także Europejska Konwencja Praw Człowieka.

System elektorski miałby zastosowanie do wyboru członków Prezydium BiH, w związku z tym wyborcy z każdego okręgu wyborczego bezpośrednio wybieraliby elektorów, a oni przywódców państwa. W różnych skomplikowanych matematycznych modelach, które są brane pod uwagę, przewiduje się wprowadzenie wyrównawczych głosów, które łagodziłyby różnice pomiędzy jednostkami administracyjnymi z różną liczbą mieszkańców. Głównym celem tych regulacji ma być uniknięcie sytuacji, w której okręgi wyborcze z boszniacką większością dominowałyby nad tymi z większością chorwacką.

Przewodniczący Zarządu Głównego  SDA, Halid Genjac, powiedział, że dla jego partii model elektorski jest akceptowalny, ponieważ oznacza bezpośredni wybór, poprzez istniejące okręgi wyborcze. Zauważył jednak, że trzeba jasno zdefiniować wagę głosów wyrównawczych. Wg niego, absolutnie niedopuszczalne jest, aby głosy wyrównawcze miały 50 procent wpływu, ponieważ wówczas głos obywateli z większego okręgu wyborczego miałby 4 razy mniejsze znaczenie niż z mniejszego okręgu wyborczego. Prezydent RS, Milorad Dodik, już wcześniej potwierdził, że dla władz tego entitetu model elektorski jest dopuszczalny, pod warunkiem, że RS pozostanie jednym okręgiem wyborczym.

Chorwackie partie uważają, że kluczowe jest zapewnienie mechanizmów, które nie pozwolą na powtórzenie się sytuacji, w której inny naród decydowałby o chorwackich przedstawicielach we władzach, jak miało to miejsce w związku z wyborem Željka Komšicia na członka prezydium BiH. Partie HDZ BiH i HDZ 1990 zaproponowały, aby wybór członków Prezydium BiH przeprowadzać w parlamencie. Zastępca przewodniczącego HDZ BiH, Nikola Lovrinović, powiedział, że partia popiera opcję pośredniego wyboru, ale pozostaje otwarta na wszystkie inne rozwiązania. Zgodnie ze słowami Lovrinovicia, dla HDZ BiH dopuszczalna jest również opcja bezpośredniego wyboru, ale pod warunkiem, że nikt nikomu nie będzie wybierał prezydenta. Zaznaczył także, że osiągnięcie porozumienia do końca miesiąca, jest realne i zostałoby wówczas podpisane przez  przedstawicieli kluczowych partii i UE w Mostarze 14 kwietnia.

Źródło: seebiz.eu

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE