Home / Gospodarka / Energetyka / Elektrochłonność PKB Serbii

Elektrochłonność PKB Serbii

Jak informuje Agencja ds. Wydajności Energetycznej, Serbia zużywa od dwóch do trzech razy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB w porównaniu ze średnią unijną. Dla przykładu, wzrost elektrochłonności w 2011 r. w Serbii wyniósł 0,50%, podczas gdy w Niemczech w tym samym czasie osiągnął on poziom tylko 0,16%. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę, że wskaźniki te są w Serbii wysokie nie tylko ze względu na duże zużycie energii elektrycznej, ale także jeden z najniższych PKB per capita w Europie.
Eksperci uważają, że poprawa wydajności energetycznej kraju, tj. zmniejszenie wzrostu elektrochłonności, uzależnione jest głównie od wzrostu gospodarczego. Uważa się także, że niezbędnym jest przyjęcie ustawy o racjonalnym wykorzystaniu energii. Projektu takiego dokumentu oczekuje się od nowego rządu, nad kształtem którego rozmowy wciąż trwają.
Nie bez wpływu na ten problem pozostają także takie kwestie, jak: stabilny system finansowania, jasne ramy instytucjonalne i prawne, systemowe podejście opierające się na doświadczeniach liderów w tej dziedzinie (Skandynawia, Niemcy, Japonia) oraz zwiększenie świadomości obywateli.
Jako że udział przemysłu w zużyciu energii finalnej w Serbii stanowi niemal 30%, za niezbędne uważa się również inwestycje pozwalające zwiększyć wydajność energetyczną tych odbiorców.
Tylko zrównoważona strategia energetyczna, obejmująca wyżej wymienione zagadnienia, pomoże Serbii skutecznie obniżyć zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę PKB. Wiele w tym zakresie Serbowie mogą zaczerpnąć z polskich doświadczeń – w projekcie „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” podnoszeniu wydajności energetycznej poświęcono wiele miejsca, za główne cele w tym obszarze obierając dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki. Poprawa wydajności energetycznej jest także jednym z priorytetów unijnej polityki energetycznej z wyznaczonym do roku 2020 celem zmniejszenia zużycia energii o 20% w stosunku do scenariusza business as usual.

 

Źródło: blic.rs, b92.net, zelenasrbija.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE