Home / Bałkany / BiH / Europa doradza BiH, jak wyjść z kryzysu
bih_eu - 6yka.com

Europa doradza BiH, jak wyjść z kryzysu

Niższe podatki dochodowe, reforma rynku pracy, zmiana obciążeń parapodatkowych, elektroniczny rejestr ofert pracy, reforma systemu opieki społecznej i zero tolerancji dla korupcji – to propozycje Komisji Europejskiej dla rozwiązania problemów Bośni i Hercegowiny.

Setki stron propozycji

Komisja Europejska we współpracy z przedstawicielami firm działających w BiH oraz środowiskiem biznesmenów przygotowała listę zadań do wykonania oraz zalecenia, które mają pomóc w ustabilizowaniu sytuacji inwestycyjnej oraz pozycji pracowniczej. Wszystkie pomysły zostały przedstawione do wiadomości partii politycznych.

Niezbędne są zmiany natury prawnej i wpłynięcie na przyzwyczajenia mieszkańców BiH, którzy uznają wręczanie łapówki za naturalny proces mający miejsce przy załatwianiu jakiejkolwiek sprawy w urzędzie.

Przy okazji formułowania zaleceń zwrócono szczególną uwagę na zbyt wysokie podatki, konieczność reformy rynku pracy i jednocześnie otwarcie nowych miejsc pracy, jak i nieprawidłowości przy podziale pomocy społecznej.

Inwestycje podwyższonego ryzyka

Inwestorzy zagraniczni świadomi, że muszą orientować się w kilkunastu poziomach administracyjnych i uzyskać podobną liczbę zezwoleń celem uruchomienia biznesu w BiH, szybko rezygnują. Zdają sobie również sprawę z tego, że ściganie skorumpowanych urzędników na wszystkich szczeblach jest niemożliwe.

Według danych z 2013 r. nawet 10 proc. firm wręczyło łapówkę chcąc uzyskać zezwolenie na podjęcie jakichś działań związanych z profilem ich działalności. Część z nich miała dopuszczać się takiego procederu regularnie, nawet 7 razy w roku – wynika z raportu ONZ dotyczącego tego problemu.

Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest mała liczba inwestycji, ponieważ potencjalni inwestorzy nie rozumieją złożonego systemu panującego w tym państwie i samego skomplikowanego procesu otwierania działalności gospodarczej.

Przepisy w teorii i w praktyce

Mimo że władze Federacji BiH i Republiki Serbskiej przyjęły konkretne przepisy mające na celu walkę z niekorzystnymi procederami, faktem jest, że wiele nich nie jest realizowanych. Nadzieje pokładane są w zbliżających się w Bośni i Hercegowinie wyborach, które mają być szansą na wprowadzanie przez nową władzę dyrektyw unijnych, które miałyby ujednolicić standardy w BiH z tymi obowiązującymi w państwach członkowskich UE.

Pomysł wykorzystania środków zdobytych w nielegalnych procederach (paneuropejska polityka konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej) np. na budowę nowych przedszkoli lub jakichkolwiek działań korzystnych dla mieszkańców BiH spotyka się z ich dużą aprobatą.

Źródło: bljesak.info

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE