Home / Bałkany / Chorwacja / Europejska Stolica Kultury 2020 r. w Chorwacji?

Europejska Stolica Kultury 2020 r. w Chorwacji?

20 lipca Komisja Europejska przedstawiła wykaz państw, których miasta będą mogły się ubiegać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2020–2033. Wśród nich znalazła się także Chorwacja.

Co roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyznawany jest przynajmniej jednemu z europejskich miast, które dostaje niepowtarzalną okazję, by w ciągu roku pokazać się w jak najlepszym świetle i zaprezentować swoje historyczno-kulturowe dziedzictwo.

W grudniu 2009 r. chorwackie Ministerstwo Kultury wystosowało do Komisji Europejskiej pismo, w którym zgłoszono gotowość Republiki Chorwacji do wzięcia udziału w projekcie ESK [Europejska Stolica Kultury].

Obecnie Komisja pracuje nad nowymi regulacjami prawnymi, które powinny zostać zatwierdzone do końca 2013 r. Do tej pory proces nominacji obejmował dwa etapy. W pierwszym etapie, sześć lat przed rozpoczęciem obchodów, każde państwo członkowskie publikowało zaproszenie do składania wniosków aplikacyjnych do potencjalnie zainteresowanych miast. Miasta aplikujące miały dziesięć miesięcy na przygotowanie wniosku, zawierającego zarys programu, który miasto planowało zrealizować. Każde państwo członkowskie odwiedzała Komisja Selekcyjna, składająca się z trzynastu członków (sześciu mianowanych przez państwo członkowskie, siedmiu przez instytucje europejskie). Ustalała ona listę miast, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu oraz formułowała zalecenia dla kandydatów. W drugim etapie wybrane miasta mają kilka miesięcy, by przygotować szczegółowo swój plan działania. Dziewięć miesięcy po wstępnej selekcji ponownie zostaje zwołane posiedzenie Komisji Selekcyjnej, by dokonać oceny przygotowanych programów i wyłonić ostatecznego zwycięzcę. Komisja nominuje jedno miasto do tytułu ESK, co następnie przedkładane jest państwom członkowskim. Każde z państw wyznacza miasto do tytułu ESK. Po tym, na podstawie zaleceń Komisji Selekcyjnej, Rada Ministrów Unii Europejskiej ogłasza dwie stolice, które będą nosić zaszczytne miano w danym roku.

Inicjatywę Europejskiej Stolicy Kultury podjęto 13 czerwca 1985 r. decyzją Rady Ministrów UE. Założeniem projektu miało być zbliżenie się mieszkańców Unii. Co roku przewidziana była nominacja jednego europejskiego miasta do miana Europejskiej Stolicy Kultury, która miała na celu umacnianie unijnej integracji.

W związku z uczestnictwem Chorwacji w projekcie, jednym z miast ubiegających się o prestiżowy tytuł jest Split, chociaż Ministerstwo Kultury oficjalnie o nim nie wspomina. Do wiadomości publicznej podano jedynie fakt, że w ciągu trzech ostatnich lat, wiele chorwackich miast wykazało zainteresowanie uczestnictwem w projekcie, co widać przede wszystkim w działaniach lokalnych władz.

Warto jednak wspomnieć, że Split powołał 15 innych miast i miasteczek (w większości umieszczonych na liście UNESCO), by przyłączyły się razem z nim do wspólnego projektu.

 

Źródło: culturenet.hr, slobodnadalmacija.hr, min-kulture.hr

 

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE