Home / Polityka / Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie serbskich rezerwistów

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie serbskich rezerwistów

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał Serbii uregulować kwestię wypłat wynagrodzeń dla rezerwistów wojennych. Wyrok w tej sprawie zapadł po rozpatrzeniu skargi złożonej przez rezerwistów z Niszu.

Postępowanie przed Trybunałem prowadzone było na wniosek 8 500 rezerwistów, a łączna suma wypłat może wynosić około 2 mld RSD. Uregulowanie sposobu wypłat wynagrodzeń wojennych ma nastąpić w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Trybunał zaznaczył, że orzeczenie dotyczy wszystkich uprawnionych i nie może nikogo dyskryminować.

Jak poinformował dziennikarzy adwokat rezerwistów Srdjan Aleksić, wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca, a następnie został doręczony stronom w dniu 28 sierpnia. Wyrok nie jest prawomocny, a władze Serbii mają 3 miesiące na ewentualne złożenie odwołania.

Głównym powodem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka była decyzja władz Serbii ze stycznia 2008 roku, która wynagrodzenie rezerwistów nazwała „pomocą socjalną“. Trybunał uznał, że wynagrodzeń za pełnione obowiązki w ramach służby wojskowej nie można kwalifikować w taki sposób. W rzeczywistości nie jest to bowiem żadna pomoc socjalna.

Jak wskazał adwokat rezerwistów, władze wydając decyzję o wypłacie wynagrodzeń nie kierowały się sytuacją socjalną rezerwistów i nie prowadziły żadnej weryfikacji w tym zakresie. Dodatkowo z orzeczenia Trybunału wynika, że doszło do dyskryminacji i naruszenia uprawnień rezerwistów z innych gmin.

Wyjaśnić należy, że przedmiotowa sprawa dotyczyła rezerwistów wojska serbskiego, pełniących służbę w trakcie bombardowań NATO, którzy pod koniec kwietnia 2007 roku złożyli pozew przeciwko Państwu i Wojsku Serbskiemu. W tym samym czasie przeprowadzono wiele akcji protestacyjnych żądając zapłaty należnych wynagrodzeń. Według źródła najbardziej rozgoryczeni byli rezerwiści z Kuršumliji. W ich ocenie niekorzystne rozwiązania prawne w tym zakresie tworzyli tylko wybrani, w tym również sędziowie sądu z ich miasta. Bardzo szybko do akcji przyłączyli się niezadowoleni z innych miejscowości (Nisz, Pirot, Vlasotinca).

 

Źródło: b92.net

 

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE