Home / Bałkany / BiH / Eurostat: BiH na ostatnim miejscu pod względem PKB
Eurostat - www.epp.eurostat.ec.europa.eu.

Eurostat: BiH na ostatnim miejscu pod względem PKB

BiH w 2012 r. znalazła się na ostatnim miejscu pod względem Produktu Krajowego Brutto przypadającego na jednego mieszkańca, wyrażonego za pomocą parytetu siły nabywczej, który wyniósł 28 procent średniej unijnej, pokazują dane Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat).

W krajach członkowskich UE wartość PKB per capita wyrażona za pomocą parytetu siły nabywczej wynosiła od 47 do 271 procent średniej unijnej, oświadczył Urząd Statystyczny BiH.

Największą wartość PKB per capita odnotowano w Luksemburgu i wynosiła ponad dwa i pół razy więcej od średniej unijnej.

Kraje kandydujące (Turcja, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) znajdują się znacznie poniżej średniej aktualnych krajów członkowskich a ich PKB per capita wynosił od 45 do 65 procent, podczas gdy PKB per capita w Chorwacji wynosił 39 procent poniżej średniej unijnej.

Eurostat opublikował pierwsze, wstępne dane dotyczące PKB wyrażonego w parytecie siły nabywczej a dotyczyły one 27 krajów członkowskich UE, 3 krajów należących do EFTA, 1 kraju przystępującego do UE, 4 krajów kandydujących do UE i 2 potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE.

Źródło: seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE