Home / Bałkany / BiH / FBiH potrzebuje 200 mln EUR na zakończenie budowy korytarza Vc

FBiH potrzebuje 200 mln EUR na zakończenie budowy korytarza Vc

rts.rs

Budowa nowych odcinków autostrady w ramach korytarza Vc w BiH, przy których prace rozpoczęły się w 2012 roku, będzie kosztować znacznie więcej niż zaplanowano. W związku z tym władze FBiH starają się pozyskać jeszcze ok. 400 mln KM (206,4 mln EUR). Kwota ta jest potrzebna do zapłacenia za prace, które już trwają lub niedługo się rozpoczną. Deficyt powstał z powodu różnicy między cenami przewidywanymi w czasie, gdy są negocjowane kredyty na odcinki, które są w trakcie budowy bądź których budowa ma się właśnie rozpocząć, a realnymi cenami uzyskiwanymi w trakcie przetargów.

Część różnicy zostanie pokryta z kredytu udzielonego przez Czeski Bank Eksportowy (ok. 15 mln EUR) i ze środków budżetowych, jednak nowe zadłużenie jest konieczne do zagwarantowania zakończenia rozpoczętych prac. Aby pozyskać nowy kredyt, FBiH musi podwyższyć akcyzę na paliwo i wyroby tytoniowe. Taki wymóg stawiają międzynarodowe instytucje finansowe, ponieważ uzyskane w ten sposób środki mają zagwarantować możliwość spłacenia kredytu przez FBiH. Wszystkie odcinki autostrady, które są obecnie w trakcie budowy w BiH, są przeważnie finansowane z kredytów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) – FBiH jest już zadłużona na ok. 1 mld KM (500 mln EUR).

Dotychczas w BiH w ramach korytarza Vc wybudowano ok. 40 km autostrady na odcinku pomiędzy Sarajewem i Zenicą. Prace nad połączeniem tych miast powinny się zakończyć w 2014 roku. Jednocześnie trwa m.in. budowa odcinka autostrady z Sarajewa w kierunku Mostaru oraz południowej części korytarza Vc do granicy z Chorwacją. Władze RS ogłosiły, że w tym roku ogłoszą przetarg na budowę 50 km autostrady, która ma przebiegać między miejscowościami Doboj i Svilaj.

Źródło: seebiz.eu, indikator.ba, biznis.ba

 

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE