Home / Kultura / Festiwale / Festiwal „W samo południe” w Katowicach
11087399_1041582649204561_6935434785801393129_o

Festiwal „W samo południe” w Katowicach

W dniach od 13 kwietnia do 13 maja 2015r. w Katowicach oraz Sosnowcu odbywać się będzie festiwal „W samo południe”, organizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. W ramach wydarzenia zaplanowano Dni Kultury Chorwackiej, Dni Kultury Macedońskiej, Dni Kultury Serbskiej oraz Dni Kultury Słoweńskiej, podczas których zostaną przedstawione wybrane osiągnięcia wymienionych krajów z ostatnich lat. Zaplanowano między innymi: spektakle teatralne, projekcje filmowe, spotkania z twórcami oraz krótkie kursy poszczególnych języków.

Już 13 kwietnia o godzinie 11:30 Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ zaprasza na wykład Alenki Bartulović „O innej Bośni i Hercegowinie: Od bałkanizmu do antynacjonalizmu”.

Pierwsza część wykładu będzie poświęcona krytycznemu przeglądowi dominującego obrazu Bałkanów, który ukształtował się w Europie Zachodniej na przestrzeni ostatnich trzystu lat i umocnił w latach 90. wraz z wybuchem wojny na terenie byłej Jugosławii. Chodzi przede wszystkim o zwięzły przegląd dyskursu bałkanistycznego. Będzie on analizowany na przykładzie Bośni i Hercegowiny, gdzie badanie wydarzeń wojennych pozwoliło nam na wysunięcie szeregu hipotez dotyczących omawianego dyskursu. Wojnę w Bośni i Hercegowinie naukowcy interpretowali bowiem przez pryzmat idei o wiecznej nienawiści i nacjonalizmie etnicznym, rzekomo niedopuszczalnym dla Europy. W ramach wykładu poruszone zostaną więc nieścisłości omawianych mechanizmów interpretacyjnych, które zostały oparte na sztywnym szkielecie interpretacyjnym. Omówione zostaną również strategie oporu mieszkańców Bośni i Hercegowiny, którzy sprzeciwili się nie tylko segregacji etnicznej i podziałom narodowym, ale także dominującemu wyobrażeniu Bałkanów. Wykład bazuje na wieloletnich badaniach etnograficznych powojennego Sarajewa.

Alenka Bartulović jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie antropologii społecznej i kulturowej. Zatrudniona w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficznym prowadzi zajęcia z etnologii Bałkanów. Jest autorką monografii naukowej “Nismo vaši!:” antinacionalizem v povojnem Sarajevu (Lublana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 2013), która została uznana za najważniejsze osiągnięcie naukowe w dziedzinie antropologii w 2013 roku. Opublikowała szereg artykułów naukowych zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W swym dorobku ma też liczne wystąpienia na międzynarodowych konferencjach. Przedmiotem jej badań są: (anty)nacjonalizm, procesy identyfikacji, pamięć i zapominanie, wyobrażenie Innego (orientalizmy, bałkanizmy), antropologia granicy i konfliktu, praktyki dyskursywne sprzeciwu, kultura popularna (muzyka i mniejszości), migracje, antropologia płci oraz antropologia wsi.

Program festiwalu znajduje się na stronie: http://www.slaw.us.edu.pl/?page_id=5110

 

About Agnieszka Pajor

Absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Śląskim. Była stypendystką programów Erasmus oraz CEEPUS, dzięki którym studiowała w słoweńskim Koprze oraz w chorwackim Zadarze i Osijeku. Bezgranicznie zakochana w kolorach Adriatyku, przyrodzie Bośni i Hercegowiny oraz muzyce Đorđe Balaševicia.
KOMENTARZE