Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Firmy Bałkanów Zachodnich coraz bliżej europejskich standardów

Firmy Bałkanów Zachodnich coraz bliżej europejskich standardów

Firmy z Bałkanów Zachodnich odnotowują postęp we wdrażaniu standardów europejskich zapisanych w unijnym ustawodawstwie, pokazują wyniki badań projektu zgodności i efektywności energetycznej PACE (Partners for acquis compliance and energy efficiency).

Podczas konferencji prasowej w Izbie Gospodarczej Macedonii przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród firm w regionie. Wynika z nich, że 45% wykazują wysoką zgodność ze standardami UE, 37% ma małe, a 18% poważne problemy z implementacją.

– W przypadku zgodności wertykalnej (sektorowej) średnio 57% badanych firm w regionie odnotowuje wysokie poziomy, 24% ma małe problemy, a 19% poważne problemy z wdrożeniem standardów – poinformowała Biljana Peeva Giurikj z Izba Gospodarczej Macedonii.

Najlepiej sytuacja wyglądała w Macedonii, gdzie aż 93% przedsiębiorstw nie miało problemów z implementacją, a jedynie 7% odnotowało małe problemy. Chorwackie firmy plasują się pod tym względem na drugim miejscu – w 84% przypadków wdrożenie zakończyło się pełnym sukcesem. Dalej znajduje się Serbia – 77%. W Czarnogórze większość firm – 74% ma małe trudności. Najgorzej sytuacja wygląda w Albanii, gdzie 67% firm odnotowuje poważne problemy z wdrażaniem standardów unijnych.

Sytuacja w regionie prezentuje się nieco gorzej na poziomie horyzontalnym, czyli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Tu wymogi w regionie spełnia 37% firm, 46% ma małe trudności, a 17% ankietowanych firm, poważne. Najlepiej radzą sobie firmy z Chorwacji – 80%, a następnie serbskie – 55% i macedońskie z wynikiem 17%.

Biorąc zatem oba kryteria najlepiej sytuacja wygląda w firmach chorwackich – 82% radzi sobie bardzo dobrze z implementacją unijnych standardów. Dobrze wygląda to też u 66% firm w Serbii i w 42% firm macedońskich. W dół ciągnie region Albania, gdzie wdrożenie standardów w pełni może pochwalić się jedynie 5% firm.

Projekt, który jest realizowany w ramach programu przedakcesyjnego IPA w ramach partnerstwa społeczno-gospodarczego finansowanego z  UE jest realizowany za pośrednictwem izb gospodarczych Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii i Serbii w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Izb Europejskich – Eurochambres w 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, zajmujących się produkcją żywności, urządzeń elektrycznych oraz sektora przemysłu chemicznego.

Więcej o projekcie PACE

Źródła: plusinfo.mk, emg.rs

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE