Home / Gospodarka / Inwestycje / Fitch: ocena Macedonii BB+ ze stabilną perspektywą

Fitch: ocena Macedonii BB+ ze stabilną perspektywą

Ocena oparta jest na historii niskiej inflacji, umiarkowanym deficycie budżetowym, stosunkowo niskim długu publicznym i dobrze skapitalizowanych bankach z jednej strony oraz na wysokim bezrobociu, ograniczonej elastyczności finansowania fiskalnego i ryzyku politycznym z drugiej.

Wzrost PKB został skorygowany w dół, ponieważ Macedonia jest otwartą gospodarką, eksport jest dotknięty recesją w strefie euro, a popyt wewnętrzny wciąż jest obniżony, skonstatowali przedstawiciele Agencji. Jednak Fitch oczekuje wzrostu PKB o 0,5%, w wyniku uruchomienia wielostronnych linii kredytowych, które pobudzą krajowy popyt i pomogą uniknąć spadku poziomu rozwoju gospodarki w pierwszym półroczu.

Fitch odnotował wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, który umożliwi wzrost PKB o 2% w 2013 i 3,5% w 2014 roku.

– Inwestycje w sektorze motoryzacyjnym mogą pomóc w realizacji dwóch zasadniczych celów – zmniejszeniu dużego strukturalnego deficytu handlowego i zdywersyfikowaniu macedońskiej gospodarki, stwierdzono w oświadczeniu. Coraz więcej danych potwierdza, że wraz z ożywieniem tempa wzrostu może to korzystnie wpłynąć na wzrost średniookresowego ratingu, podsumowuje Agencja.

Fitch prognozuje, że dług publiczny wzrośnie do 31,3% na koniec 2012 roku z 27,8% w 2011 roku. Jednak dług pozostaje o 40% poniżej średniej krajów z ratingiem BB.

Agencja uważa, że ryzyka polityczne wpływają na suwerenny rating Macedonii, a członkostwo w Unii Europejskiej pozostaje wciąż odległą perspektywą, pomimo odnotowanych postępów. Fitch spodziewa się, że Grecja będzie nadal blokowała Macedonię w dążeniach do integracji euroatlantyckiej.

Źródło: ekonomski.mk, kurir.mk

About Beata Bednarczyk

KOMENTARZE