Home / Gospodarka / Inwestycje / Fitch podniósł rating Turcji do poziomu inwestycyjnego

Fitch podniósł rating Turcji do poziomu inwestycyjnego

Agencja ratingowa Fitch podniosła w poniedziałek Turcję do klasy inwestycyjnej BBB- (rating długoterminowy dla długu w walutach obcych IDR). Perspektywa ratingu jest stabilna, a pułap kraju został podwyższono z BBB- do BBB.

Na podjęcie decyzji wpłynęło osłabienie krótkoterminowych zagrożeń makroekonomicznych, malejące zadłużenie sektora finansów publicznych, dobrze funkcjonujący system bankowy, korzystne średnioterminowe perspektywy wzrostu oraz bogata i zróżnicowana gospodarka kraju.

Turecka gospodarka jest na dobrej drodze do powrotu do zrównoważonego tempa wzrostu, w związku ze zmniejszeniem deficytu na rachunku bieżącym i obniżeniem inflacji, uważa Fitch. Agencja ratingowa oszacowała, że gospodarka Turcji odnotuje wzrost 3% w 2012 r., 3,8% w 2013 r. oraz 4% w 2014 r.

Decyzja spowodowała wzrost na tureckich rynkach finansowych, umocnienie liry w stosunku do dolara oraz spadek rentowności obligacji. Fitch oświadczył, że zdolność kredytowa Turcji stała się bardziej odporna na wstrząsy.

Turcja ma nadzieję, że inne agencje ratingowe również podniosą ocenę wiarygodności kraju, powiedział wicepremier Ali Babacan. Jest to konieczne, aby tureckie papiery dłużne trafiły do indeksów obligacji z ratingami inwestycyjnymi.

Uaktualnienie ratingów będzie mieć pozytywny wpływ na postrzeganie ryzyka i zwiększenie napływu kapitału oraz wzrost gospodarczy kraju, powiedział minister finansów Mehmet Şimşek.

Turcja ma obecnie taki sam rating jak Chorwacja i Bułgaria.

Źródło: cnnturk.com, ekonomi.haberturk.com

About Katarzyna Glinko

Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych, stypendystka programu Socrates Erasmus w Turcji. Mieszkała w Stambule, gdzie studiowała Business & International Relations na İstanbul Kültür Üniversitesi. Miłośniczka dalekich i bliskich podróży, uwielbia odkrywać nowe miejsca, ale też wracać do tych ukochanych. Jest autorką przewodnika "Stambuł i europejska część Turcji".
KOMENTARZE