Home / Bałkany / Bułgaria / „Fitch” potwierdził długoterminowy rating kredytowy Bułgarii

„Fitch” potwierdził długoterminowy rating kredytowy Bułgarii

Agencja Ratingowa „Fitch” potwierdziła długoterminowe ratingi IDR podmiotu w walucie obcej i krajowej na poziomie BBB ze stabilną perspektywą. Został potwierdzony również krótkoterminowy rating Bułgarii F3 oraz pułap krajowy BBB+.

Decyzja została podjęta na podstawie prawidłowej konsolidacji fiskalnej państwa, stabilnej polityki monetarnej oraz zrównoważonej gospodarki.

Wśród czynników, które negatywnie wpłynęły na bułgarski rating są słaby wzrost gospodarczy oraz ryzyko, że państwo dotknie nasilający się w strefie euro kryzys gospodarczy i finansowy. Bułgaria również ma najniższe PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wśród obywateli Unii Europejskiej. Państwo powinno również zmniejszyć wysokie bezrobocie oraz podnieść jakość rynku pracy.

„Fitch” szacuje, że w 2012 roku wzrost bułgarskiej gospodarki osiągnie 0,9%. Ze względu na trwający w strefie euro kryzys, państwo zbytnio nie może liczyć na eksport swoich towarów. W osiągnięciu pułapu 0,9% może pomóc jedynie popyt krajowy oraz wzrost absorpcji środków unijnych, które promują inwestycje w sektorze publicznym i prywatnym. Agencja jest zdania, że jeśli wydatki zostaną poddane dobrej kontroli, rząd będzie w stanie osiągnąć zamierzony deficyt budżetowy – 1,6% za 2012 rok.

Według Agencji Ratingowej, bułgarskie PKB może wzrosnąć nawet o 2,5% w 2013 i 2014 roku, jeśli Grecja opuści strefę euro. Słabość państwa, jak twierdzi „Fitch”, jest spowodowana obecnością spółek zależnych greckich banków, które odgrywają znaczącą rolę.

 

Źródło: btvnews.bg, dnevnik.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE