Home / Polityka / Francja otworzyła rynek pracy dla Bułgarów i Rumunów

Francja otworzyła rynek pracy dla Bułgarów i Rumunów

Francja zwiększyła liczbę zawodów, w których pracować mogą imigranci z Bułgarii i Rumunii z dotychczasowych 150 do aż 291. Dzięki nowemu przepisowi, francuscy pracodawcy nie mają obowiązku uzasadniać, dlaczego wybrali pracownika danej narodowości, a nie innego obywatela kraju członkowskiego UE. Zmiana ta została zapisana we francuskim Dzienniku Ustaw w minioną niedzielę 14 października.

Tak ostre przepisy zostały wprowadzone, by ograniczyć napływ ludności romskiej do Francji, jednak prawo to miało zastosowanie do wszystkich obywateli bułgarskich i rumuńskich, nie tylko tych pochodzenia romskiego. Ograniczało to możliwości wyjazdów zarobkowych Bułgarów i Rumunów. Rząd Francji już w sierpniu br. ogłosił konieczność złagodzenia restrykcji. Nowelizacja ustawy spotkała się z ostrym sprzeciwem Jean-Marie Le Pena, stojącego na czele francuskiego, skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Zdaniem polityka, zmiana prawa zwiększy i tak duże bezrobocie w państwie.
Francuski rynek pracy nie będzie jednak całkiem otwarty dla Bułgarów i Rumunów aż do końca 2013 r. Dopiero 1 stycznia 2014 r. znikną obostrzenia dotyczące pracy tychże obywateli również w innych krajach członkowskich.

Do listy zawodów, w jakich mogą zostać zatrudnieni Rumuni i Bułgarzy, zostaną dopisane m.in.: fryzjer, technik samochodowy, menedżer personelu kuchennego, konserwator terenów zielonych, windykator. Pełna lista obejmuje niemalże wszystkie sektory zatrudnienia, w tym bankowość, hotelarstwo, przemysł, budownictwo, handel i IT. Najczęściej jednak pracę we Francji znajdą osoby z niższymi kwalifikacjami.

Rozszerzenie listy nie jest jedynym złagodzeniem przepisów dotyczących zatrudniania Bułgarów i Rumunów. 22 sierpnia br. została zniesiona konieczność uiszczania przez pracodawcę jednorazowego podatku od zatrudniania obcokrajowców z tych właśnie dwóch krajów. Jego wysokość była wyliczana na podstawie okresu, na jaki została zawarta umowa,  wysokości pensji pracownika oraz kwoty płacy minimalnej. Wielkość podatku wahała się od 300 EUR przy umowach krótkoterminowych do 1800 EUR przy rocznych kontraktach.

 

Źródło: capital.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE