Home / Bałkany / BiH / Füle o drodze BiH do integracji z UE

Füle o drodze BiH do integracji z UE

 

Komisarz ds. rozszerzenia Unii Europejskiej Štefan Füle po zakończeniu drugiego dialogu na wysokim szczeblu w sprawie procesu przystąpienia BiH do UE powiedział, że wraca zadowolony z postępów, które dokonały się w BiH w ostatnim okresie.

Füle zauważył, że niestety przedstawiciele BiH nie spełnili głównych obowiązków, które przyjęli podczas spotkania w Brukseli w czerwcu tego roku. Spotkanie z liderami BiH zostało ocenione jako „bardzo ważne i konstruktywne”.

– Nasze drugie spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie procesu akcesyjnego jest wyraźnym sygnałem naszego silnego zobowiązania w stosunku do waszego kraju i mieszkańców Bośni i Hercegowiny. Będzie konieczne przeprowadzenie wielu reform politycznych, gospodarczych i społecznych. To będzie musiało zostać zrealizowane w najbliższych latach integracji europejskiej. Niestety, przedstawiciele BiH nie spełnili głównych warunków, które przyjęli podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszego dialogu, który odbył się w czerwcu w Brukseli. Nadal nie ma porozumienia o wykonania wyroku w sprawie „Sejdić-Finici”, ciągle nie ma modelu mechanizmu koordynacji na wszystkich poziomach władzy w BiH związanych z UE. To doprowadzi do dalszego opóźniania integracji europejskiej waszego kraju, powiedział Füle.

Füle uważa, że perspektywa członkostwa BiH w UE jest nadal realistyczna. Istnieją jednak pewne zadania do wykonania, które się nie zmienią. Dobra jakość pracy bośniackich ekspertów pokazała, że BiH ma wystarczający potencjał aby kontynuować współpracę z UE w procesie akcesyjnym. Füle twierdzi, że nie istnieje żadna przeszkoda, aby BiH przeprowadziła proces akcesyjny jako państwo o decentralizowanej strukturze. Jedynym warunkiem jest solidna i skuteczna koordynacja wszystkich szczebli zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami.

Brak koordynacji i niejasny podział odpowiedzialności, zwłaszcza w przeszłości, są jednym z głównych powodów, przez które produkty rolne czyli produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego nie mogą być eksportowane do UE. Obejmie to także Chorwację od 1 lipca 2013 r.

– Nadal wszystkie trzy zainteresowane strony wyrażają silną wolę, aby kontynuować trójstronne spotkania. Są to spotkania, które rozpoczęły się we wrześniu tego roku, zatem spotkania przedstawicieli Chorwacji, BiH i UE o kontroli granicznej. Fakt, że granica UE przesunie się do BiH, nie będzie w przyszłości wyzwaniem dla BiH, ale korzyścią, którą trzeba wykorzystać we właściwy sposób, podkreślił Füle.

Füle ponadto przypomniał, że na integracji europejskiej powinni skorzystać wszyscy obywatele BiH. Reformy, które zostaną przeprowadzone pomogą BiH stać się konkurencyjnym, stwarzającym nowe miejsca pracy, zapewniającym lepszą edukację, ze sprawnie działającym systemem sądowniczym państwem.

Füle zapytany o terminy, jakie wyznaczył liderom BiH, odpowiedział, że nie ma sztucznych terminów z jego strony.
– Liczę na kolegów z BiH, aby to oni wyznaczyli ambitne terminy. Jednocześnie muszę powiedzieć, że realizacja wyroku w sprawie „Sejdić-Finici”, nie jest czymś, z czym można zwlekać. Rozwiązanie tego problemu ma bezpośredni związek z aspiracjami europejskimi. Wierzę, że rozwiązanie tej kwestii nastąpi w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Słyszałem kilka konstruktywnych propozycji, podsumował Füle.

Prezes Rady Ministrów BiH Vjekoslav Bevanda uważa, że BiH poczyniła znaczne postępy w procesie budowy mechanizmu integracyjnego.
– Jestem zadowolony z atmosfery, w której prowadzony jest dialog, bardzo konkretnie. Rada Ministrów będzie miała silne wsparcie nowej większości parlamentarnej dla wszystkich propozycji dotyczących europejskiej ścieżki BiH, powiedział Bevanda.

Źródło: biznis.ba, seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE