Home / Bałkany / Chorwacja / Chorwacja: Fuzja operatorów autostrad

Chorwacja: Fuzja operatorów autostrad

Dwie główne firmy odpowiedzialne za budowę oraz zarządzanie siecią autostrad w Chorwacji – Hrvatske Autoceste [HA] oraz Autocesta Rijeka-Zagreb [ARZ] – planują do końca bieżącego roku przeprowadzić fuzję, w efekcie której powstanie jeden podmiot gospodarczy odpowiedzialny za utrzymanie dróg szybkiego ruchu oraz pobór opłat za przejazdy autostradami.

Rozmowy między oboma firmami już trwają i według przewidywań nowy operator będący efektem fuzji ma rozpocząć swoją działalność od początku 2013 roku. W nowej firmie zatrudnionych ma zostać 3000 z 3600 pracowników HA oraz ARZ. Pozostałe osoby pozostaną w dotychczasowych strukturach obu firm i będą odpowiedzialne tylko za wybrane sektory działalności takie jak budowlany czy inwestycyjny. Za pozostałe aspekty zarządzania autostradami odpowiedzialny będzie już nowy operator, który upoważnienie do wykonywania tych działalności otrzyma na mocy trójstronnego porozumienia między nim a dotychczasowymi operatorami. W rzeczywistości jednak, upoważnienie będzie miało charakter czysto umowny, ponieważ nowo mianowanymi zarządcami będą te same osoby, które wykonują te czynności obecnie.

Fuzja głównych operatorów autostrad stanowi inicjatywę Ministra Transportu i Infrastruktury Sinišy Hajdaša Dončića, który ma nadzieję, że w ten sposób nowopowstałe chorwackie przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować z innymi operatorami, przede wszystkim zagranicznymi. Według planów ministerstwa, przez pierwsze trzy lata od powstania nowego operatora, będzie się on znajdować we władaniu administracji państwowej. Dopiero po tym okresie będzie mógł ruszyć proces prywatyzacji przedsiębiorstwa lub też nadawania koncesji na świadczenie wybranych usług.

seebiz.eu, vecernji.hr, poslovni.hr

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE