Home / Bałkany / Bułgaria / Gospodarka Bułgarii z lotu ptaka

Gospodarka Bułgarii z lotu ptaka

Jak wykazuje najnowszy raport pozarządowego Instytutu ds. Gospodarki Rynkowej (IPI), Bułgaria jest podzielona na dwa gospodarcze organizmy: stolicę – Sofię i resztę kraju. Przeprowadzenie badań było konieczne do sporządzenia raportów ekonomicznych dla wszystkich 28 bułgarskich województw.

Celem aż trzyletniej pracy Instytutu było stworzenie analiz, pomagających podejmować decyzje biznesowe oraz polityczne względem konkretnych regionów kraju. Dane raportu potwierdzają negatywną i dość powszechną tendencję: koncentracja obiektów biznesowych i przemysłowych w jednym mieście, wprawdzie znacznie przyspiesza jego rozwój, jednak kosztem pogłębiającej się przepaści między nim a resztą kraju. Zjawisko to jest niezwykle widoczne zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Co ciekawe, Sofia znajduje się na przedostatnim miejscu (zaraz za Pernikiem) w rankingu bułgarskich miast, w których panują dobre warunki do zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. Przyczyną tak niskiej pozycji są wyższe podatki i niesprawna praca administracji. Na pierwszym miejscu rankingu znajduje się województwo Targowiszte. Czynnikiem, który zapewnił mu tak dobry wynik jest najmniejsza w skali kraju korupcja w świecie biznesu. Wyniki ankiet, dotyczących efektywności pracy administracji, również wypadają niezwykle dobrze – w
5-cio punktowej skali otrzymały ocenę 4,2. Targowiszte otrzymało 4,7 punktu za przeciwdziałanie korupcji.

Raport Instytutu podzielił kraj na 9 klas ze względu na warunki socjalne, ekonomiczne, środowisko biznesowe, edukację, ochronę środowiska, infrastrukturę, świadczenia medyczne. Takie statystyki powinny być corocznie uaktualniane i udostępniane na stronie IPI. Największa aktywność przedsiębiorcza przypada na Sofię. W 2009 r. PKB wzrosło tam aż czterokrotnie w porównaniu z rokiem 2000. Dla reszty kraju w tym okresie nastąpił średnio dwukrotny wzrost. PKB na jednego mieszkańca województwa Silistra, najbiedniejszego obszaru w Bułgarii, stanowi 1/5 tego stołecznego. Również liczba przedsiębiorstw przypadających na każde 1000 mieszkańców jest najwyższa w kraju i wynosi 85. W ciągu ostatnich 3 lat liczba ta wzrosła dwukrotnie szybciej niż w innych częściach Bułgarii a przyrost ten wyniósł 1,3%.

Kolejną zaskakującą informacją zawartą w raporcie są dane na temat Gabrowa. To bułgarskie, trzecie pod względem rozwoju ekonomicznego (za Sofią i Warną), miasto, odnotowało największy w całym kraju zastój gospodarczy w latach 2008-2010. W całym województwie procent bezrobocia jest stosunkowo niski, jednak w ostatnich latach wzrosło szybciej niż w innych częściach kraju –  tylko w 2011 r. wśród osób powyżej 15 roku życia wzrosło aż o 10%. Dla porównania, przed kryzysem, w 2007 r. przyrost ten wyniósł 1,2%. – Województwo Gabrowo nie potrafi rozwijać tego, co zdobyło w ubiegłych latach – komentuje Aleksander Cwetkow, dyrektor wykonawczy MacroStat Analytics, partnera IPI.

Najszybciej rozwijają się województwa Wraca, Ruse i Sofia. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych najszybciej rośnie we Wracy i wynosi 33 na każde 1000 mieszkańców. Również liczba studentów stale rośnie, w przeciwieństwie do odwrotnej tendencji w innych województwach Bułgarii

Źródło: capital.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE