Home / Bałkany / BiH / Granica Chorwacji z BiH będzie jedną z najbardziej obciążonych zewnętrznych granic UE
hrv eu - buka.com

Granica Chorwacji z BiH będzie jedną z najbardziej obciążonych zewnętrznych granic UE

W momencie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca, jej granica będzie najdłuższą granicą kontynentalną z państwami nienależącymi do UE. Granica z Bośnią i Hercegowiną stanie się najbardziej obciążona pod względem komunikacyjnym w porównaniu z pozostałymi granicami zewnętrznymi Unii – szacuje Europejska Agencja Zarządzania na Granicach Zewnętrznych Frontex.

Zewnętrzną granicą kontynentalną UE będzie nie granica Słowenii (695 km) i Węgier (355 km) z Chorwacją, ale Chorwacji z Serbią (325 km), Bośnią i Hercegowiną (1001 km) oraz z Czarnogórą (22 km). Łączna długość granicy Chorwacji z państwami niezrzeszonymi w UE wynosi 1377 km. Jak podaje Frontex, to niewiele więcej niż w przypadku Finlandii (1340 km) i Grecji (1248 km).

Z opracowanej przez Frontex rocznej analizy ryzyka na rok 2013 wynika, że granica Chorwacji z BiH będzie drugą pod względem długości zewnętrzną granicą kontynentalną, zaraz po fińsko-rosyjskiej (1340 km). Jednocześnie główną zmianą w ruchu podróżnych przez zewnętrzne granice Unii będzie wykluczenie znacznej liczby osób przekraczających obecnie granicę słoweńsko-chorwacką (w 2012 r. ok. 25 mln razy podróżowano przez nią do UE).

Akces Chorwacji do Unii Europejskiej nie wpłynie znacząco na ruchy migracyjne na Bałkanach Zachodnich, gdyż przejścia graniczne (a co za tym idzie – kontrole) pomiędzy Chorwacją a pozostałymi członkami UE będą mogły zostać zlikwidowane dopiero po jej przystąpieniu do strefy Schengen.

 

Źródło: klix.ba

About Natalia Siwak

Studentka polonistyki i slawistyki. Kocha serbski i niemiecki - w przyszłości chciałaby zajmować się tłumaczeniami w obrębie tych języków. Uwielbia czytać oraz zgłębiać tajniki gramatyki historycznej i szeroko pojętego językoznawstwa. Jeszcze w trakcie studiów planuje dłuższy wyjazd do Serbii.
KOMENTARZE