Home / Bałkany / Grecja / Grecja: 17 – 23 września 2012 r.

Grecja: 17 – 23 września 2012 r.

Rachunek obrotów bieżących po raz pierwszy od dwóch lat na plusie

W czerwcu rachunek bieżący bilansu płatniczego odnotował po raz pierwszy od dwóch lat (od maja 2010) nadwyżkę, która wyniosła 642 mln euro.  Dla porównania, deficyt z lipca 2011 wynosił 880 mln euro. Informację tę opublikował dziś Narodowy Bank Grecji. Eksport wzrósł jedynie o 43 mln euro (3,9%), zatem deficyt handlowy (z wył. handlu statkami i ropą) obniżył się ze względu na spadek importu o 346 mln euro (15,8%).

 

Grecja sprzedaje bony przy niższej rentowności za 1,3 mld euro

Średnia rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych na wtorkowej aukcji spadła do 4,31% z 4,43% na aukcji przed miesiącem, informuje grecka Agencja Zarządzania Długiem Publicznym. Grecja sprzedała papiery o łącznej wartości EUR 1,3 mld, z czego EUR 300 mln przypadło na oferty niekonkurencyjne, czyli takie, w których inwestorzy podali tylko ilość papierów, które są gotowi nabyć bez określania ceny. Wskaźnik pokrycia ofert (tzw. bid-to-cover ratio) wzrósł do 1,98 z 1,36 na aukcji 14 sierpnia.

 

Opóźnienia w wypłacie kolejnej transzy szkodzą sektorowi prywatnemu

Opóźnienia w wypłacie transzy 31,5 mld euro zaplanowanej na koniec czerwca wynikają m.in. z odwlekania w czasie przez urzędników Troiki raportu (DSA) ws. długu Grecji. Urzędnicy czekają na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i udowadniają, jak silnie decyzje w sprawie Grecji powiązane są z globalną sytuacją polityczną. Grecja ze swej strony przedstawia program na 13,5 mld euro (11,5 mld oszczędności i 2 mld wpływów z podatków), ale nie zdołała wypełnić wszystkich postanowień memorandum (liberalizacja dostępu do wybranych zawodów). Kraj uporał się z brakiem płynności finansowej w sektorze publicznym, jednak opóźnienia rujnują plany rekapitalizacji banków oraz rozwój sektora prywatnego. (kathimerini.gr)

 

Koszt pracy obniżył się o 11,5%

W przeciągu pierwszego kwartału 2012 r. pełen godzinny koszt pracy obniżył się średnio o 11,5% r/r (dane Eurostatu). Było to jedyne europejskie państwo, w którym koszty te obniżyły się o dwucyfrową wartość. Spadek kosztów w sektorze publicznym był wyższy niż w prywatnym. Największy spadek odnotowała branża budowlana (-18,4%), przemysłowa (-11,1%) oraz sektor usług (-7,4%).

 

Rząd chce obciążyć podatkami samozatrudnionych

Zeznania podatkowe ujawniły, że istnieje duża dysproporcja pomiędzy podatkami płaconymi przez profesjonalistów zatrudnionych przez firmy (za 2011 rok deklarowali oni dochody o łącznej wysokości powyżej 70 mld euro), a podatkami freelancerów i osób samozatrudnionych (deklarowali 3,5 mld euro dochodów). W konsekwencji rząd rozważa zmianę systemu podatkowego i wprowadzenie wobec osób samozatrudnionych podatku 30% oraz zniesienie kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 5000 euro. (kathimerini.gr)

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy analizuje grecki rynek paliw

W wyniku niedostatku konkurencji na rynku paliw w Grecji konsumenci płacą o setki milionów euro więcej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje na konieczność dokonania reform na rynku, który jest silnie skoncentrowany i należy do dwóch rafinerii o greckim kapitale. Ceny paliw w Grecji należą do najwyższych w Europie, cena oleju opałowego dwukrotnie przekracza średnią EU. Spadek ww. cen spadek jest w stanie obniżyć inflację o ponad 1%. (Wall Street Journal)

 

Dramatyczny spadek produkcji w przemyśle meblowym

Spadek produkcji w pierwszych siedmiu miesiącach 2012 r. osiągnął wartość 31,7% wobec 6,7% w łącznej produkcji przemysłowej i 19,4% w 2011 r. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie miesiące bieżącego roku, produkcja zmniejsza się o ponad 20%. Poza tym, spadek obrotów w tym sektorze wyniósł w czerwcu 31,9%. Była to wartość o 50% większa niż w ubiegłym roku. Zmniejszenie produkcji spowodowane jest postępującym spadkiem popytu krajowego.

 

Spadek liczby miejsc pracy w przemyśle przetwórczym

W II kwartale 2012 r. osiągnął wartość13,8% wobec 8,7% r/r łącznie we wszystkich sektorach gospodarki. Liczba miejsc pracy w sektorze przetwórczym zmniejszyły się o 16030 k/k: w okresie kwiecień-czerwiec 2012 r. ich liczba spadała średnio o 176 na dzień.

W ciągu roku pracę straciło 57 441 osób, każdego miesiąca było to średnio 4 787 osób, każdej godziny – niemal 7. Największe procentowe spadki miejsc pracy w II kwartale 2012 r., odnotowano w sektorach: elektronicznym (42,8%), skórzanym i obuwniczym (40,6%), środków transportu (33,6%).

 

Grecja: inwestycje w kasyna

Pomimo spadku obrotów w greckich kasynach, pojawiły się propozycje od trzech zagranicznych inwestorów, którzy czekają na zmianę ustawy o grach. Wprowadzi m.in. jednakową cenę wstępu i podatek od spółek hazardowych. Wszystkie greckie kasyna, z wyjątkiem znajdujących się na Korfu, odniosły spadek zysków o 23,6% (zysk równy 220,1 mln euro) ze względu na kryzys gospodarczy i wzrost liczby kasyn nielegalnych.

Opracowała: Olimpia Dragouni

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE