Home / Bałkany / Grecja / Grecja: 22 – 28 października 2012 r.

Grecja: 22 – 28 października 2012 r.

MFW stwierdza, że do 2020 r. Grecja nie zdoła obniżyć długu

Wstępny raport z czwartku stwierdza, że planowany na 2020 rok poziom długu w wysokości 120% PKB zostanie przekroczony (do ok. 136%, o ile optymistyczne założenia o nadwyżce budżetowej, ożywieniu gospodarczym i udanej prywatyzacji się spełnią). MFW uznaje, że Grecja będzie potrzebowała głębszych reform zanim otrzyma kolejne pożyczki. Dodatkowe potrzeby finansowe kraju zostały określone na ok. 30 mld euro. (Reuters)

 

Strefa euro da Grecji więcej czasu na spłatę zobowiązań

Przedstawiciele strefy euro postanowili w czwartek o przedłużeniu o dwa lata terminu, w którym budżet Grecji musi osiągnąć przewidzianą w memorandum wartość i proporcje. Wstępne szacunki Troiki przewidują, że Ateny będą musiały pozyskać 16-20 mld euro dodatkowego finansowania. Pełen raport zostanie prawdopodobnie opublikowany w połowie listopada. (Reuters)

 

Rewolucyjna reforma Ministerstwa Rozwoju zmusi obywateli do płacenia podatków

Klienci barów, restauracji, kawiarni itp. będą mogli wyjść z lokalu bez opłacenia rachunku, jeżeli nie otrzymają paragonu fiskalnego. W sklepach sprzedających towary przemysłowe oraz w restauracjach ceny produktów będą musiały wskazywać wartość z i bez podatku VAT. Przepisy prawdopodobnie będą obowiązywały od przyszłego tygodnia.

 

Depozyty na kontach w bankach lokalnych rosną

We wrześniu około 1 mld euro depozytów powróciło na konta, podał w czwartek Narodowy Bank Grecji. Na kontach znajdowało się wówczas 154,3 mld euro (+ 0,6% m/m), tendencja wzrostowa utrzymuje się od czerwca. Jednocześnie spada liczba udzielanych kredytów przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym (-4,5% r/r), a dług sektora prywatnego wobec banków zmalał do 231.8 mld euro. (kathimerini.gr)

 

Zapaść na rynku najmu nieruchomości

Pomimo obniżki czynszów, nie ma chętnych na wynajem około 1/3 nieruchomości na rynku (300 tys.). Właściciele mimo to płacą podwyższone podatki od pustostanów (wysokość naliczana od m.kw.). Ci, którzy mają chętnych na najem płacą również podatek od czynszu, chociaż połowa najemców zalega z należnościami (w Atenach średnio po 2 miesiące, w Salonikach 4/5 wynajmujących nie płaci od 5 miesięcy). Najczęściej wynajmowane są kawalerki i domy o powierzchni do 65 m2. (kathimerini.gr)

 

Decyzja Coca-Coli może przyspieszyć obniżenie statusu greckiego rynku

Decyzja Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA o opuszczeniu Aten na rzecz Londynu zwiększa szanse na zakwalifikowanie greckiego rynku do grona rynków rozwijających się. 20 czerwca jego status dostał zmieniony na „rynek rozwinięty z perspektywą obniżenia”, ostateczna decyzja zostanie podjęta w czerwcu 2013 po corocznej klasyfikacji. (ekathimerini.com)

 

Spadek dochodów greckich supermarketów

W 2011 r. spadły dochody sieci 68 greckich supermarketów przy wzroście obrotów o 0,98%, ze względu na recesję, zmiany w nawykach konsumpcyjnych i zwrot ku tańszym produktom, rozwój ofert oraz tendencję Greków do robienia zakupów w więcej niż jednym punkcie.

 

Greccy armatorzy zgadzają się na wyższe podatki

Nowa umowa z Troiką przewiduje porozumienie z armatorami w sprawie przekazania do budżetu państwa dodatkowych 200 mln euro w latach 2013-2016 z tytułu podatku od towarów. Obecne prawodawstwo Grecji przewiduje, że statki pod grecką banderą są opodatkowane adekwatnie do możliwości, a pływające pod obcą – zwolnione od świadczeń. Armatorzy zgodzili się na zmiany i chcą zarejestrować więcej statków pod banderą grecką. Ministerstwo pracuje nad debiurokratyzacją procesu. (kathimerini.gr)

 

Sierpień: spadek zamówień w przemyśle

Ogólny wskaźnik nowych zamówień w przemyśle (łącznie na rynku krajowym i zagranicznym) w sierpniu 2012 r. okazał spadek o 8,8% w skali roku (+7,4% r/r). Wg ELSTAT wynika to ze spadku wskaźnika nowych zamówień na rynku krajowym o 10,7%, oraz spadku wskaźnika nowych zamówień na rynku zagranicznym o 7,5%.

 

Porozumienie Troiki i Ministerstwa Pracy w sprawie reform

Ministerstwo Pracy przygotowuje w porozumieniu z Troiką kolejne reformy na rynku pracy, zgodne z memorandum i Ustawą Gabinetową z 22 lutego 2012, obejmujące m.in. obniżkę płacy minimalnej o 22% i o 25% dla osób poniżej 25 r.ż. do czasu zakończenia programu naprawczego finansów państwa. Ponadto, wszystkie dodatki do pensji poza dodatkiem za staż pracy, posiadanie dzieci, ukończenie studiów wyższych oraz pracę w trudnych warunkach, zostaną zniesione po wygaśnięciu układów zbiorowych. (AMNA)

 

Opracowała: Olimpia Dragouni

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE