Home / Bałkany / Grecja / Grecja: 27.08 – 02.09.2012 r.

Grecja: 27.08 – 02.09.2012 r.

Koalicja rządząca podpisała pakiet oszczędnościowy na 11,5 mld euro

Przywódcy Nowej Demokracji, PASOK oraz DIMAR podpisali 29 sierpnia nowy pakiet oszczędności. Będą one obejmowały zarówno cięcia dodatków do wynagrodzeń, rent i emerytur, a także redukcję etatów w administracji państwowej. Podczas spotkania nie uzgodniono, czy pensje pracowników administracji publicznej ulegną obniżeniu, tak jak zakładało memorandum podpisane z Troiką.

 

Koncentracja na greckim rynku bankowym pod znakiem zapytania

W czwartek Giełda Ateńska zawiesiła sprzedaż akcji Greckiego Banku Pocztowego (TT – Hellenic Postbank) ze względu na opóźnienia w publikacji raportu finansowego za rok 2011, której zażądała Komisja Rynków Kapitałowych. Sprzedaż akcji i koncentrację na rynku popierają władze polityczne Grecji, ale rozwiązanie nastąpi dopiero po podjęciu 15 września przez Credit Agricole decyzji w sprawie jego greckiej „córki”, Emporiki, a także po werdykcie na temat planowanego na koniec października ponownego bailoutu (31,5 mld euro), z którego 24 mld mają zostać przeznaczone na rekapitalizację systemu bankowego. Wtedy również nastąpi konsolidacja na lokalnym rynku kredytowym. Zdrowa część TT przypadnie zapewne temu z greckich banków ubiegających się o udziały Emporiki (National, Alpha, Eurobank), który odpadnie z rywalizacji. (kathimerini.gr)

 

Depozyty Greków znajdujące na kontach w Szwajcarii zostaną opodatkowane

Rząd zaakceptował umowę z władzami Szwajcarii. Dotyczy ona ujawnienia przez stronę szwajcarską i opodatkowania przez grecką depozytów, które obywatele Grecji złożyli w bankach szwajcarskich i nie zgłosili rodzimemu fiskusem. Grecki rząd szacuje, że nakładając na depozyty zagraniczne podatek w wysokości 20-30% uzyska dodatkowe 4-6 mld euro wpływów do budżetu.

 

Zmienia się rozkład sił w greckim systemie bankowym

1 września część greckich banków podała do wiadomości publicznej dane dotyczące swoich strat, przychodów i wysokości aktywów. W pierwszym półroczu 2012 roku bank Laiki odnotował straty sięgające 1,3 mld euro. Z kolei bank Elliniki (Hellenic Bank), w odróżnieniu od ubiegłego roku, odnotował zyski rzędu 14,9 mln euro.

 

Grecja zanotowała najwyższy skok liczby bezrobotnych w Unii Europejskiej

Ostatnie dane Eurostatu informują, że Grecja nadal znajduje się na drugim miejscu, za Hiszpanią, na liście krajów unijnych o najwyższej stopie bezrobocia. Jest również bezkonkurencyjnym zdobywcą pierwszego miejsca jeśli idzie o tempo wzrostu tego wskaźnika. Według danych Agencji 2012, w Grecji w czerwcu było 23,1% bezrobotnych, a w ciągu minionych 12 miesięcy stopa bezrobocia wzrosła w tym kraju o 6,3% (z 16,8 do 23,1%).

 

Straty w sektorze produkcji betonu i kruszyw

Grecki Urząd Statystyczny ELSTAT opublikował szczegółowe dane dotyczące produkcji gotowego betonu oraz kruszyw. Statystyki wykazują dobitnie, że producenci betonu i kruszyw odnotowali straty równe swoich 20% dochodów. Przyczyną strat jest zastój w sektorze budowlanym, który odnotował straty nie tylko w 2011, ale i w 2012 roku. Wyniki finansowe przedstawione przez ELSTAT pochodzą z opracowania bilansów przedsiębiorstw (m.in.: Galaksias ABE, Doksa AE, Ellinika Latomia AE, Ergobeton ABETE), z których część zajmuje się także inną działalnością przetwórczą, handlową i budowlaną.

 

Straty w przedsiębiorstwach obróbki marmuru i granitu

15 przedsiębiorstw z sektora wydobycia i obróbki granitu oraz marmuru opublikowało swoje wyniki finansowe za rok 2011. Mowa o firmach, których sprzedaż ukształtowała się na poziomie powyżej 3 mln euro (dla każdego z nich), a których łączna sprzedaż przekracza 200 mln euro. Wśród nich znalazły się m.in.: Dorika Marmara AE, Iktinos Ellas AE, Makedonika Marmara AE i Venus Marmara ABEE. Bilanse obejmują okres od 2011 r. do 25 sierpnia 2012 r. Wydobycie i obróbka marmuru i produktów marmuropochodnych spadła o 0,8%, zaś granitu – o 21,35%.

 

Nowy grecki przewoźnik – tanie linie lotnicze uruchamia działalność

Od 15 stycznia 2013 r. Hellas Airlines, nowa grecka firma lotnicza oferująca tanie loty z lotniska Neas Anchialos w Wolos, rozpocznie swoją działalność. Prezesem spółki jest zawodowy pilot, Wasilis Ralakis, który zapowiedział, że ceny biletów będą niskie, a pasażerom firma zaoferuje bezpłatny transport na trasie lotnisko-miasto. Hellas Airlines w swojej ofercie ma loty krajowe do i z: Aten, Salonik, Rodos, Heraklionu, Janiny oraz Skiathos. W przypadku podróży zagranicznych proponuje m.in. Rzym, Madryt, Londyn, Paryż oraz Moskwę

 

Grecy planują poszukiwania ropy i gazu u wybrzeży Czarnogóry

Grecka firma Hellenic Petroleum, większościowy akcjonariusz kotorskiego Jugopetrolu, planuje wziąć udział w przetargu na poszukiwania nafty i gazu, który zostanie ogłoszony we wrześniu. Przetarg otwarty na koncesje na poszukiwanie węglowodorów na dnie Morza Adriatyckiego ma ruszyć już we wrześniu. Już teraz odnotowano duże zainteresowanie krajowych i zagranicznych inwestorów.

 

McKinsey & Company szacuje szanse na stymulację greckiej gospodarki poprzez rozwój rybołówstwa

Raport sporządzony przez firmę konsultingową na zlecenie Greckiej Federacji Przemysłu oraz Związku Banku Greckiego przewiduje, że w najbliższym dziesięcioleciu zyski z tytułu hodowli ryb wyniosą w Grecji 1 mld euro. Przyczyni się to do zmniejszenia deficytu do 700 mln EUR. Dodatkowo zostanie stworzonych 20 tys. nowych miejsc pracy. Wymagać to będzie zmian w prawodawstwie i otworzenia się na nowe rynki zbytu.

 

Opracowała: Olimpia Dragouni

 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE