Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Ciężkie negocjacje rządu z Troiką, która odrzuciła część pakietu oszczędnościowego

Grecja: Ciężkie negocjacje rządu z Troiką, która odrzuciła część pakietu oszczędnościowego

Partie koalicji rządzącej będą musiały rozejrzeć się za nowymi źródłami oszczędności, ponieważ Troika odrzuciła część przygotowanego przez grecki rząd planu.

Przedstawiciele KE, EBC i MFW zaaprobowali jedynie 6 mld spośród 11,5 mld i starali się wymusić na Atenach utrzymanie kursu reform poprzez wprowadzenie mało popularnych wśród społeczeństwa zmian. Inspektorzy spotkali się z premierem Grecji, Antonisem Samarasem przedwczoraj, 10 września, w Atenach i poinformowali go, że są sceptycznie nastawieni wobec kilku pomysłów jego gabinetu. Odrzucili plany przewidujące cięcia wydatków w wysokości 2,2 mld euro, w tym – 1,2 mld pochodzących z cięcia kosztów operacyjnych w sektorze publicznym i 500 mln z bardziej skąpego niż zazwyczaj finansowania władz samorządowych. Ponadto, rząd planował zaoszczędzić 437 mln euro na programach zbrojeniowych, jednak Troika odrzuciła ten pomysł pod pretekstem wątpliwości, czy będzie on wprowadzony na stałe. Decyzja w sprawie zbrojeń wywołała osłupienie wśród przedstawicieli Grecji.

Inspektorzy zażądali ponadto szczegółów na temat 3,5 mld euro oszczędności, co do których mają wiele zastrzeżeń. Tego samego dnia, Samaras dyskutował z szefami Resortów: Obrony Narodowej, Reform Administracyjnych, Spraw Wewnętrznych oraz Opieki Zdrowotnej i zażądał od nich nowych pomysłów na oszczędności.

Sam Samaras określił 50-minutowe rozmowy z Troiką jako „trudne i śliskie”. Czas poświęcony na dyskusję sugeruje dobitnie, że szczegółów nie omówiono. Przedstawiciele MFW, EBC oraz KE aprobowali bądź odrzucali poszczególnie środki, a grecki rząd informował, że nie może dodać nowych źródeł oszczędności do listy zawartej w planie. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Troika naciska na wprowadzenie natychmiastowych masowych zwolnień w sektorze publicznym. Inspektorzy podkreślają, że wszyscy pracownicy zlikwidowanych organizacji państwowych powinni zostać natychmiastowo usunięci z posad. Rząd miał do tej pory nadzieję, że uniknie takiego rozwiązania poprzez wprowadzenie systemu dobrowolnych redukcji zatrudnienia, obsadzania kilku etatów międzyresortowych tymi samymi pracownikami i przesuwania kolejnych pracowników w stan rezerwy.

Kolejnym żądaniem Troiki jest obniżenie świadczeń rolników do minimum oraz podniesienie wieku emerytalnego o rok lub dwa. Wydłużenie lat pracy to jej zdaniem oszczędności rzędu 900 mln euro rocznie, które zlikwidowałyby konieczność obniżenia świadczeń emerytalnych. Za przykład podobnych reform postawiono m.in. Polskę, która podwyższyła wiek emerytalny dla obydwu płci do 67 r.ż.

Wczoraj (11 września) Antonios Samaras spotkał się we Frankfurcie z przewodniczącym EBC, Mario Draghim. Dziś wieczorem, po powrocie, tj. około godziny 19:30 czasu lokalnego, Premier będzie kontynuował w Atenach rozmowy z partnerami koalicyjnymi (Wenizelosem z PASOK i Kuwelisem z DIMAR).

Grecki Minister Finansów szacuje, że gdyby Ateny otrzymały dwuletni okres karencji (do końca 2016 roku) na wprowadzenie reform i obniżenie deficytu, państwo borykałoby się z deficytem rzędu 20 mld euro. Niemieckie Ministerstwo Finansów uważa, że jest to kwota znacznie niedoszacowana i wyniosłaby raczej 30-40 mld, zaś Nomura Group przewiduje deficyt rzędu 43 mld.

Ateny przedstawiły plan na to, w jaki sposób EBC mógłby pokryć ten niedobór bez konieczności wypłacania Grecji nowych funduszy. Opiera się on na wydłużeniu terminu wykupienia greckich obligacji, które posiada EBC, do roku 2020 zamiast 2016. W ten sposób greckie państwo „zyskałoby” 20,6 mld euro. Ponadto, EBC ma zyskać na sprzedaży greckich obligacji na rynku wtórnym ok. 10 mld euro. Dodatkowo banki centralne krajów strefy euro – z tego samego tytułu – mają otrzymać 3,4 mld euro. Decyzja, czy suma ta zostanie przekazana Grecji nie została jeszcze podjęta.

Tymczasem, negocjacje trwają i są zażarte. W piątek Minister Finansów Stournaras przedstawi nowy plan podczas spotkania ministrów finansów z krajów eurogrupy na Cyprze. W Nikozji grecki rząd będzie musiał przedstawić dwuletni plan oszczędności opiewający na 11,9 mld euro. Ministrowie finansów eurolandu podejmą wówczas decyzję w sprawie przyznania Grecji kolejnej transzy pożyczki. Mieli zrobić to 8 września, jednak zdecydowano, że decyzja w sprawie bailoutu na sumę 31,5 mld euro zostanie odroczona do momentu kiedy Troika zaaprobuje plan oszczędności

 

Źródło: ektathimerini.comathensnews.gr, tovima.gr

 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE