Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Czwarty rok recesji – dane

Grecja: Czwarty rok recesji – dane

W 2011 PKB Grecji zmniejszył się o 6,8 procent – czwarty rok recesji przynósł zatem najgorsze wyniki dla gospodarki i przebił w niechlubnym rankingu nawet najbardziej pesymistyczne prognozy.

Dane z ostatniego kwartału roku 2011 zostały opublikowane we wtorek przez ELSTAT, Grecki Urząd Statystyczny, i wykazały siedmioprocentowy spadek PKB w skali roku – gorszy od przewidywań rządu oraz wierzycieli kraju.

Informacja ta powiększa tylko liczbę i skalę problemów, z jakimi rynek kraju mierzył się w ciągu ostatnich kilku miesięcy: spadkiem produkcji przemysłowej, obrotów handlowych i recesją na rynku gospodarczym, które były głównymi powodami spadku PKB. Wyjaśnia ona również wzrost liczby bezrobotnych, których szeregi – oficjalnie – zasila ponad 20% społeczeństwa w wieku produkcyjnym.

Co gorsza, ponieważ rząd zgodził się na kolejne cięcia budżetowe, zmniejszenie wydatków publicznych oraz obniżenie pensji w sektorze prywatnym, nie istnieją raczej żadne podstawy do twierdzeń, jakoby w tym roku gospodarka miała choć minimalnie odbić w górę. Szacunki wstępne na rok 2012 i 2013 wskazywały na 4-, 5-procentowy spadek, który wpisywałby się w cykl kurczenia się PKB, rozpoczęty w roku 2008.

Dane ELSTAT wskazują, że produkcja przemysłowa zmniejszyła się w 2011 roku w Grecji o 8,4% w porówaniu z rokiem 2010. Wiele fabryk zamknięto, a produkcja w istniejących spadła o 9,5%.

Obroty w handlu detalicznym spadły o 6,8% (okres: styczeń-listopad 2011), zaś wolumen sprzedaży zmalał o 9,9% w porównaniu z rokiem 2010, odzwierciedlając nagły spadek konsumpcji.

W pierwszych 10 miesiącach badanego okresu liczba przedsięwzięć budowlanych spadła o 37,6% w skali roku, zaś liczba wydanych zezwoleń na budowę zmalała o 28,7%. Nawet sektor turystyczny w trzecim kwartale 2011 doświadczył spadku obrotów o 1,2% w porównaniu z analogicznym okresem z roku wcześniejszego.

Pozytywnych zmian doświadczył jedynie eksport kraju, który wzrósł o 9,7% w porównaniu z rokiem 2011 – import spadł o 13,1%.

Tekst: ekathimerini.com, tłum. i red. O.D.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE