Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Dobre wyniki dla sektora obróbki aluminium

Grecja: Dobre wyniki dla sektora obróbki aluminium

W pierwszym półroczu 2012 r. sektor obróbki aluminium miał największy udział w eksporcie, przynosząc zyski w wys. 613,5 mln EUR, podaje Grecki Urząd Statystyczny. Eksport produktów z aluminium stanowi 7,6% całego krajowego eksportu, co stawia ów sektor na drugim miejscu pod względem dodatniego bilansu handlowego (ok. 281,2 mln EUR), za sektorem przetworów z warzyw i owoców (ok. 324,6 mln EUR).

Należy zaznaczyć, że powyższe dobre wyniki nie są tymczasowe. Także w 2011 r. sektor aluminiowy uplasował się na drugim miejscu zarówno pod względem bilansu handlowego, jak i w dziedzinie krajowego eksportu, wśród 99 kategorii sektorów przemysłowych (łącznie z sektorem paliwowym).

Jak podaje Grecki Związek Aluminium, bardzo gwałtowny spadek działalności budowlanej od 2007 r., przyspieszył wycofywanie się greckich przedsiębiorstw z rynku krajowego, które dzięki wysokiej jakości produktów z aluminium, jeszcze chętniej zwracały się ku bardziej rozwiniętym rynkom Europy zachodniej, zachowując w ten sposób część konkurencyjności dla greckiej ekonomii.

Sektor aluminiowy jest jedną z najbardziej „produktywnych” branż greckiej gospodarki, od wydobycia boksytu aż do powstawania końcowych produktów. W 100% znajduje się w greckich rękach i zatrudnia, bezpośrednio i pośrednio, 30 000 osób. Grecki Związek Aluminium bierze udział jako reprezentant Grecji w 9-tych międzynarodowych targach ALUMINIUM 2012, które odbędą się w Düsseldorfie w dniach 9-11 października. Zgodnie z najnowszymi danymi organizatorów, w targach uczestniczyć będzie 950 wystawców z 50 krajów.

Targi, które przeniesiono z Essen do Düsseldorfu, są największym tego typu wydarzeniem na świecie. Odbywają się co dwa lata i są ważnym punktem kontaktowym dla zakładów aluminiowych. Biorą w nich udział przedsiębiorstwa i specjaliści, którzy prowadzą działalność w zakresie przemysłowej obróbki aluminium jako producenci, dostawcy, doradcy techniczni ds. maszyn i surowców- od stadium przetwarzania surowca pierwotnego aż do wyspecjalizowanych wyrobów.

Grecki Związek Aluminium (EEA) został założony w 1985 r. jako osoba prawna prawa prywatnego i organizacja non-profit. Związek reprezentuje cały sektor na poziomie krajowym i europejskim, a poprzez swą działalność (targi i zjazdy, certyfikacja produktów, dane statystyczne, badania itp.) pomaga wzmacniać pozycję wyrobów z aluminium wśród konkurencji oraz aktywnie przyczynia się do dynamicznego rozwoju sektora poprzez osiąganie środowiskowych, społecznych i gospodarczych celów swoich członków, zawsze mając na uwadze ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: kathimerini.gr

 

About Rita Winiarska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universidad de Alicante. Miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego, co greckie. W wolnych chwilach czyta, pisze, tłumaczy i szlifuje języki.
KOMENTARZE