Home / Bałkany / Grecja / Grecja-KONKURS-prezentacja programów partii

Grecja-KONKURS-prezentacja programów partii

Zgodnie z obietnicą, dalsza część konkursu organizowanego z okazji dzisiejszych wyborów parlamentarnych:

KTÓRA PARTIA GRECKA KTÓREJ POLSKIEJ ODPOWIADA?

Odpowiedź – uzasadnij i prześlij do redakcji, a być może wygrasz książkę

INFO@BALKANISTYKA.ORG

Oto przegląd partii i skrót ich poglądów, od lewej do prawej strony sceny politycznej:

 

 

KKE

Przywódca: Aleka Papariga

Cytat: „Władza robotników urzeczywistni się nie tylko w Grecji, ale I w innych państwach. Narody nie będą dobrowolnie kierować się ku własnej zagładzie”

Sondaż z 20. kwietnia: 10.2%

Wybory z 2009 r.: 21 miejsc, 7.5%

Liczba mandatów: 21

Sposób na kryzys: Grecja powinna wystąpić ze strefy euro oraz z UE, wprowadzić 45% podatek od kapitału podstawowego, zakończyć zbrojenia służące interesom NATO i wprowadzić gospodarkę centralnie planowaną

O imigrantach: Grecja powinna wypowiedzieć umowę Dublin II, wprowadzić politykę, która zapewni azyl wszystkim ofiarom wojen imperialistycznych, „zalegalizować” imigrantów żyjących i pracujących w Grecji i ustanowić procedury odnawiania zezwoleń na pracę.

 

SYRIZA

Przywódca: Aleksis Tsipras

Cytat: „Nasz rząd będzie rządem lewicy, współpracy pomiędzy lewicą I Zielonymi, postępowymi siłami sprzeciwiającymi się memorandum, które będą zakorzenione w patriotyźmie Greków”Sondaż z 20. kwietnia: 11.3%

Sondaż z 20. kwietnia: 11,3%

Wybory z 2009 r.: 13 miejsc, 4.6%

Liczba mandatów obecnie: 11

Sposób na kryzys: Zawiesić obsługę długu, wynegocjować wymazanie dużej części długu publicznego, opodatkować bogatych, zredukować zbrojenia, zwalczyć korupcję

O imigrantach: Należy wprowadzić szybsze procedury przyznawania azylu, zagwarantować dokumenty niezbędne do podróży imigrantom, którzy chcą wyjechać do innych państw, znieść porozumienie Dublin II, zachęcać do integracji imigrantów w społeczeństwie

 

Demokratyczna Lewica

Przywódca (założyciel): Fotis Kuwelis

Cytat: „Europa, której chcemy to Europa rozwojui solidarności, instytucji demokratycznych, Europa, która przekazuje swój model socjalny na cały świat”

Sondaż z 20. kwietnia: 8%

Wybory z 2009 r.: Nie dotyczy (nowa partia)

Liczba mandatów obecnie: 10

Sposób na kryzys: Ograniczenie wydatków państwowych na zbrojenia i opiekę zdrowotną, efektywna walka z unikaniem podatków, skuteczna redukcja deficytu publicznego, poszerzenie podstawy podatkowej i silniejsze opodatkowanie bogatych oraz kapitału.

O imigrantach: Należy zarejestrować wszystkich nielegalnych imigrantów, wprowadzić bardziej sprawiedliwy podział przyznawania azylu politycznego, zaabsorbować dostępne fundusze unijne i w ten sposób utworzyć ośrodki dla imigrantów,  wymusić na UE rewizję umowy Dublin II

 

PASOK

Przywódca: Ewangelos Wenizelos

Cytat: „Znajdujemy się pośrodku spektrum politycznego, możemy patrzeć w lewo, możemy patrzeć też w prawo i zawrzeć koalicję z narodowcami”

Sondaż z 20. kwietnia: 16.4%

Wybory z 2009 r.: 160 miejsc, 43.9%

Liczba mandatów obecnie: 129

Sposób na kryzys: Grecja powinna przedłużyć do 2015 r. (z końca 2014) deadline nałożony na nią w memorandum przez Troikę, utworzyć stabilny systempodatkowy na przynajmniej 10 lat i wprowadzić reformy strukturalne

O imigrantach: Należy renegocjować umowę Dublin II, wymóc na UE większy nacisk na Turcję, utworzyć ośrodki w każdym regionie.

 

Ekolodzy Zieloni

Przywódca: sześcioosobowy komitet wykonawczy w Joaną Kontuli na czele (na potrzeby kampanii)

Cytat: „Powinnniśmy mówić o tym, jak produkujemy i jak konsumujemy uśmiechając się z godnością i patrząc w przyszłość, powinniśmy przełamać wszelkie tabu. Możeby być biedniejsi, ale będziemy lepsi zmieniając politykę i siebie samych”

Sondaż z 20. kwietnia: 3.6%

Wybory z 2009 r.: 2.53%

Liczba mandatów obecnie: 0

Sposób na kryzys: Należy zredefiniować i naprawić system podatkowy, zredukować wydatki na zbrojenia, ukrócić przywileje ekonomiczne kościoła, gospodarka ekologiczna powinna stać się priorytetem, należy zredukować podatek dla małych i średnich przedsiębiorstw

O imigrantach: Należy znieść lub zmienić umowę Dublin II, utworzyć wspólnąpolitykę zagraniczną UE, utworzyć ośrodki, w których imigrantów się przyjmuje, a nie przetrzymuje, zagrawantować azyl dla tych, którym się on należy

 

 

Alians Demokratyczny

Przywódca (założyciel): Dora Bakojani

Cytat: „Z jednej strony widzicie niezmiennyc Samarasa i Wenizelosa, z drugiej, niebezpieczną KKE, SYRIZę, LAOS, Kammenosa i Złoty Świt”

Sondaż z 20. kwietnia: 3%

Wybory z 2009 r.: Nie dotyczy (nowa partia)

Liczba mandatów obecnie: 4

Sposób na kryzys: Należy zredukować skalę zaangażowania pańśtwa, wprowadzić szybsze i głębsze zmiany strukturalne, otworzyć dostęp do wszystkich zaworód, sprywatyzować całą własność pańśtwową, wprowadzić szybką ścieżkę prawną dla licencjonowania procedur inwestycyjnych

O imigrantach: Grecja nie powinna przyjmować nowych –legalnych bądź nielegalnych – imigrantów, aż do 2020 r. Należy wprowadzić bardziej efektywną kontrolę granic i domagać się zmiany umowy Dublin II, zarejestrować wszystkich imigrantów i utworzyć ośrodki tymczasowego pobytu dla nich

 

Drasi (Akcja)

Przywódca (założyciel): Stefanos Manos

Cytat: „Mam 72 lata. Czuję się pewnie, ponieważ wiele wielkich osiągnięć politycznych zostało dokonanych przez starych polityków, którzy walczyli o to, w co wierzą z werwą młodzieńca”

Sondaż z 20. kwietnia: <2%

Wybory z 2009 r.: Nie dotyczy

Liczba mandatów obecnie: 0

Sposób na kryzys: Zamknąć przedsiębiorstwa państwowe, zwolnić pracowników, wprowadzić 20% podatek od dochodów do 100 tys. euro rocznie, znieść składki ubezpieczeniowe, wprowadzić podstawową emeryturę o wysokości 700 euro dla wszystkich, opłacaną z budżetu państwa.

O imigrantach: Należy zarejestrować wszystkich imigrantów, zabezpieczyć miasta policją, aresztować i deportować nielegalnych imigrantów w trybie natychmiastowym, włączyć imigrantów do policji, pozyskać więcej środków z UE

 

Nowa Demokracja

Przewodniczący: Antonis Samaras

Cytat: „Kiedy mówimy, że mienimy wszystko, mamy na myśli wszystko: zarówno model gospodarczy, który upadł, jak i model polityczny, który zawiódł”

Sondaż z 20. kwietnia: 23%

Wybory z 2009 r.:  91 miejsc, 33.5%

Liczba mandatów obecnie:  72

Sposób na kryzys: Należy zadeklarować Wyłączną Strefę Ekonomiczną Grecji, zredukować wydatki państwowe, sprywatyzować własność pańśtwową, która nie przynosi zysków, wprowadzić 15% podatek liniowy, pozyskać fundusze UE oraz wprowadzić abolicję podatkową dla tych, którzy zdecydują się z powrotem przenieść depozyty do Grecji

O imigrantach: Znieść prawo zezwalające na otrzymywanie obywatelstwa greckiego przez imigrantów w 2. Pokoleniu, utworzyć centra dla nielegalnych imigrantów, deportować ich, konieczna jest renegocjacja umowy Dublin II i wspólny alians z południowymi członkami UE

 

Niezależni Grecy

Przywódca (założyciel): Panos Kammenos

Cytat: „[Samaras i Wenizelos] są kłamcami i grają zgodnie z zasadami gry bankierów. Są niebezpieczni dla państwa. Są instrumentami Nowego Porządku Świata, są instrumentami zagranicznych banków”

Sondaż z 20. kwietnia: 9.6%

Wybory z 2009 r.: Nie dotyczy (nowa partia)

Liczba mandatów obecnie: 10

Sposób na kryzys: Należy utworzyć nowy bank inwestycyjny należący do Greków i przetransferować na jego konto całą własność państwową, fundusze rentowo-emerytalne, złoto i pieniądze z uśpionych kont bankowych

O imigrantach: Należy zmienić prawo zezwalające na pozyskiwanie przez imigrantów greckiego obywatelstwa, chronić granice, zmienić drastycznie umowę Dublin II, zmienić proceduryobowiązujące pograniczników podczas kontaktów z przemytnikami ludzi na granicy, deportować w ciągu 4 lat wszystkich nielegalnych imigrantów

 

LAOS

Przywódca (założyciel): Jorgos Karandzaferis

Cytat: „Mój ojciec handlował paszą i sianem. Nie był premierem, ani wielkim przedsiębiorcą. Nie studiowałem w Stanach. Do parlamentu wszedłem w wieku 46 lat. Sen, który sobie wyśniłem – spełniłem dla siebie. Mogę ziścić też sen Grecji”

Sondaż z 20. kwietnia: 3.6%

Wybory z 2009 r.: 15 miejsc, 5.6%

Liczba mandatów obecnie: 16

Sposób na kryzys: Wprowadzić na 2 lata drugą walutę, używać eurodrachmy do rozlizeń wewnętrznych, a euro zachować do rozliczeń zagranicznych, wprowadzić cło importowe

O imigrantach: Zawiesić umowę Dublin II, wprowadzić dokumenty dla nielegalnych imigrantów, aby mogli wyjechać do innych krajów Unii

 

Złoty Świt

Przywódca: Nikos Michaloliakos

Nie jestem faszystą, jestem nacjonalistą. Hitler był wielką osobowością, ale jako Grek walczyłbym z nim. Powinniśmy wysłać nielegalnych imigrantów do Nowego Jorku, do ONZu”

Sondaż z 20. kwietnia: 5.4%

Wybory z 2009 r.: 0.29%

Liczba mandatów obecnie: 0

Sposób na kryzys: Grecja musi odrzucić memorandum, odmówić spłaty długu, znadjonalizować banki, wydobywać złoża naturalne znajdujące się pod powierzchnią greckich mórz, znieść finansowanie partii przez pańśtwo

O imigrantach: Należy zaminować tereny wzdłuż greckich granic, zaaresztować i deportować wszystkich nielegalnych imigrantów, traktować wszystkie przestępstwa popełnione przez imigrantów jako przestępstwa samoistne (sui generis)

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE