Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Kryzys w żegludze greckiej

Grecja: Kryzys w żegludze greckiej

Firma Stohasis szacuje, że w 2011 r. w żegludze pasażerskiej nastąpił spadek w granicach 7% – 10%.. W 2010 r. wynosił on 6,8%, a w 2009 r. − 6%.

Istnieje duża zależność kosztów operacyjnych od cen paliwa, a brak ich stabilności jest największym zagrożeniem. Sytuacja gospodarcza firmy charakteryzuje się wahaniami warunków płynności oraz bezsilnością w pokryciu kosztów finansowych z 2010 r., które wynikły w związku z negatywnymi zmianami gospodarczymi.
Stohasis dokonało analizy linii żeglugi przybrzeżnej, promowej a także między Grecją i Włochami (Morze Adriatyckie). Po całkowitym podliczeniu rynku 2010 r. zyski są szacowane na 1,38 mld euro. Dochody z żeglugi przybrzeżnej stanowią 54%, z rejsów po Adriatyku 37%, a z promów 9%.
Największa część obrotów pochodzi z opłat za przewóz pasażerów, pojazdów, ze sprzedaży towarów oraz usług na statkach.
Pięć największych grup branżowych to: ANEK LINES, MINOAN LINES, ATTICA GROUP, HELLENIC SEAWAYS, NEL LINES, które w 2010 r. pokrywały około 2/3 rynku. Ich udział w żegludze przybrzeżnej wynosi 74%. Trzy z nich (ANEK LINES, MINOAN LINES, ATTICA GROUP) pokrywają 69% rynku na Morzu Adriatyckim.
Na regularnych trasach w latach 2011 – 2012 działało 155 firm i 210 statków.
W transporcie pasażerów i pojazdów przeanalizowanych linii w 2010/2009 r. nastąpił spadek o 3% i 6%. W 2010 r. w lokalnym transporcie promowym 56% stanowił ruch pasażerski, a 70% transport pojazdów.
Trasy Pireus-Kreta, Pireus-Dodekanez należą do najbardziej uczęszczanych. Jeśli porówna się stosunek przewozu pasażerów do transportu pojazdów, to w 2010 r. i 2009 r. wynosił on 4 pasażerów na pojazd oraz 5 pasażerów na pojazd w 2008 r. Najmniejsza liczba pojazdów jest przewożona na wyspy znajdujące się w pobliżu Zatoki Sarońskiej.
W latach 2008 – 2010 r. linie promowe i Adriatyckie przetransportowały 3 pasażerów na pojazd.
Konkurencja w branży jest intensywna, wielopoziomowa. Skupia się na głównych sektorach jakości dostarczanych usług, ubezpieczeń, częstotliwości na trasach, prędkości oraz ofert. Światowa flota handlowa to 50054 statków, w tym 6597 pasażerskich.
Perspektywy dla przemysłu żeglugi pasażerskiej w Grecji w dużym stopniu będą zależały od greckiej gospodarki i realizacji zmian strukturalnych, które wprowadzą kraj na drogę rozwoju oraz korzystniejsze ukształtowanie się cen paliwa. Oczekuje się wzrostu ruchu turystycznego w Grecji oraz na trasach międzynarodowych.

Tekst tovima.gr, red. i tłum. Anna Snopek

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE