Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Liczba cudzoziemców sięga miliona

Grecja: Liczba cudzoziemców sięga miliona

Zgodnie z oficjalnymi danymi opublikowanymi przez Eurostat (Urząd Statystyczny) w 2011 roku w Grecji żyło 956.000 cudzoziemców. Liczba ta stanowi 8,5% całej populacji, a wzrosła ona do 1.255 mln, czyli 11,1% całej populacji (biorąc pod uwagę tylko ludzi urodzonych w innym kraju).

 Z tej dużej liczby cudzoziemców tylko niewielki procent to obywatele Unii Europejskiej (153.000 czyli 1,4% populacji) i urodzone w Europie (317.100 czyli 2,8%). Zdecydowana większość to obywatele spoza UE (803.000 czyli 7,1%) i urodzeni w krajach trzecich (938.100 czyli 8,3%).

 W odniesieniu do Cypru dane wspólnotowe wykazują, że po Luksemburgu jest on drugim krajem UE o największej liczbie cudzoziemców. W szczególności, w 2011 roku mieszkało na Cyprze 167.800 obcokrajowców, co stanowi 20% ogółu ludności. Spośród nich 105.400 (12,5% ogółu ludności Cypru) pochodziło z innego kraju UE i 62.400 (7,4% populacji) pochodziło z krajów trzecich.

 W Unii Europejskiej 27 państw członkowskich, 33,3 mln obywateli nie żyje w swoim kraju pochodzenia, osiągając 6,6% ogółu ludności. Jeśli weźmiemy pod uwagę tych, którzy dostali obywatelstwo, a urodzeni są gdzie indziej osiągniemy 50 mln obywateli.

 Europejczycy żyjący w innym kraju członkowskim niż kraj ich pochodzenia, sięgają 12,8 mln, czyli 2,5% ogółu ludności, a pozostali 20,5 mln są obywatelami państw trzecich i stanowią 4,1% populacji.

 Najwięcej obcokrajowców, w proporcji do ludności, żyje w Niemczech (7,2 mln obywateli czyli 9%), Hiszpanii (5,7 mln czyli 12%), Włoszech (4,6 mln czyli 8%), Wielkiej Brytanii (4,5 mln czyli 7%) i Francji (3,8 mln czyli 6%).

 Najwyższe odsetki Europejczyków w innych krajach europejskich, poza Luksemburgiem, znajdują się na Cyprze (13%), w Belgii i Irlandii (7%), Hiszpanii (5%) i Austrii (4%).

 Kraj z największą obecnością „obcego elementu” w UE i ogólnie w Europie to Luksemburg, gdzie w 2011 roku 43% ludności (220.700 osób) stanowili obcokrajowcy, ze zdecydowaną większością (190.600) pochodzącą z innych państw członkowskich

 

 Tekst: news247.gr

About Justyna Tyrpa

KOMENTARZE