Home / Bałkany / Grecja / Grecja: nowa siatka płac

Grecja: nowa siatka płac

W minionym tygodniu parlament grecki przyjął nową siatkę płac pracowników sektora publicznego, którą zamierza wprowadzić etapami.
Jako pierwsi – bo natychmiast po wejściu w życie nowych regulacji prawnych – pieniądze „stracą” ci urzędnicy, których wypłaty ulegną obniżce w wysokości do 30%. Jeżeli cięcia przewyższą ten stosunek – zostaną przeprowadzone stopniowo, zaś datą graniczną jest rok 2013.
Pensje niektórych pracowników sektora publicznego czeka również wzrost. Natychmiast wprowadzone zostaną podwyżki do 50 euro, w przeciągu najbliższych dwóch lat – podwyżki o wysokości od 50 do 100 euro, a na przestrzeni lat trzech – te przekraczające sumę 100 euro.
Pracownicy sektora rządowego i edukacyjnego zostaną podzieleni na sześć stopni (klasa pierwsza jest klasą najwyższą). Podstawą podziału będzie liczba lat faktycznie przepracowanych na rzecz państwa i od niej będzie zależała wysokość pensji podstawowej. Jeżeli urzędnik przepracował w instytucji publicznej więcej lat – będzie uprawniony do podwyżki zgodnej z nową skalą. Osoby piastujące stanowiska kierownicze pozostaną na nich aż do wyboru nowych zwierzchników bez względu na klasę, do której zostali przypisani (de facto: liczbę przepracowanych lat)

Tekst: tanea.gr, tłum. i red. O.D.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE