Home / Bałkany / Grecja / Grecja: nowy rząd

Grecja: nowy rząd

Tymczasowy rząd koalicyjny

W piątek zaprzysiężono koalicyjny rząd tymczasowy, którego premierem został Lukas Papadimos, były wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego i były prezes Narodowego Banku Grecji. To właśnie on nadzorował w 2001 r. wejście Grecji do strefy euro i przyjęcie wspólnej waluty w 2002. Cieszy się opinią bezpartyjnego fachowca. Funkcję premiera będzie sprawował do następnych wyborów (luty 2012 r.)

Głos zaufania

Ponieważ rząd posiada poparcie obydwu greckich najsilniejszych partii: socjalistów Papandreu oraz konserwatystów Samarasa, uzyskanie zapowiadanego na najbliższą środę votum zaufania jest – jak przynajmniej spodziewają się obserwatorzy – kwestią dopełnienia formalności. Mniejszą popularność może zdobyć Papadimos wśród społeczeństwa – będzie on musiał bowiem zagwarantować dotrzymanie warunków umów podpisanych z UE ( w tym porozumienia szczytu strefy euro z dnia 27 października 2011 r., podczas którego ustalono, że grecki dług zmniejszy się o 100 mld euro – z obecnych 350 mld – dzięki zgodzie prywatnych inwestorów na poniesienie strat w wysokości 50 % wartości greckich obligacji, a także zwielokrotnienie do ok. biliona euro mocy pożyczkowych Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej oraz dokapitalizowanie kluczowych unijnych banków o ok. 106,4 mld euro). Papadimos musi również dotrzymać warunków umów zawartych z Trojką, negocjację szczegółów tychże, a ponadto – wprowadzić w życie kolejne cięcia budżetowe. Oznacza to m.in. podwyżkę podatków, obniżki płac i zwolnienie 30 tysięcy pracowników administracji publicznej zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy. To on również będzie firmował w greckim społeczeństwie przeprowadzenie prywatyzacji własności skarbu państwa.

Nowy Gabinet

Rząd tymczasowy składa się z 48 osób – większość to członkowie ustępującego gabinetu. Ministrem Finansów – najważniejszym z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej kraju – pozostał dotychczasowo piastujący tę pozycję Ewangelos Wenizelos. Pozostali ministrowie pochodzą z dwóch największych partii greckich (Nea Dimokratia i PASOK) oraz z mniejszej, skrajnie prawicowej partii LAOS. Sam premier jest niezrzeszony (podobnie – oficjalnie – niezależny partyjnie jest Sekretarz Stanu, choć z pewnych względów można go kojarzyć z PASOK). Nowych ministrów jest 12, z czego 8 osób pełni funkcję ministra po raz pierwszy w życiu. Poniżej prezentujemy skład osobowy gabinetu wraz z notami biograficznymi nowych ministrów i ich zastępców:

Premier: Lukas Papadimos (również: Papademos)

Wicepremierzy: Teodoros Pangalos – PASOK, Ewangelos Wenizelos – PASOK

Minister Finansów: Ewangelos Wenizelos – PASOK

Wiceministrowie: Filippos Sachinidis, Pantelis Ikonomu (Oikonomou)

Zastępca: Janis Murmuras (Mourmouras), wykładowca akademicki Wydziału Ekonomii w Salonikach (makroekonomia). Ukończył ten sam wydział, tytuł magistra zdobył w London School of Economics, doktora nauk ekonomicznych – na University of London. Bada zagadnienia dynamicznej analizy makroekonomicznej, teorii polityki ekonomicznej, ekonomii monetarnej.

Minister Ochrony Obywateli: Christos Papucis (Papoutsis) – PASOK

Zastępca: Manolis Otonas (Othonas)

Minister Kultury i Turystyki: Pawlos Gerulanos (Geroulanos) – PASOK

Zastępcy: Jorgos Nikitiadis, Petros Aliwizatos (Alivizatos), ur. 1942 r. Ukończył prawo na Uniwersytecie Ateńskim i szkołę rękodzieła artystycznego (dziewiarstwo) w Niemczech. Od 1985 związany z regionalnymi oddziałami partii Nea Dimokratia, po raz pierwszy wybrany na posła w 2004.

Minister Decentralizacji i e-Zarządzania: Dimitris Reppas – PASOK

Zastępcy: Dinos Rowlias, Pantelis Dzordzakis (Tzortzakis)

Minister Obrony Narodowej: Dimitris Awramopulos (Avramopoulos) – Nea Dimokratia – ur. 1953. Ukończył prawo oraz nauki polityczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ateńskiego (licencjat), magisterum zdobył na Uniwersytecie Bostońskim oraz w Brukseli. Od 1980 r. pracował w korpusie dyplomatycznycm. W latach 1983-89 konsul grecki w Belgii, w latach 1990-91 doradca specjalny premiera Konstantinosa Mitsotakisa, od 1993 r. dyrektor biura dyplomatycznego Mitsotakisa. W latach 1991-1992 przedstawiciel Grecji w KBWE, w 1993 został wybrany na posła z ramienia partii Nea Dimokratia, w 1994 i 1998 – burmistrz Aten. W grudniu 2000 r. założył Ruch Wolnych Obywateli (KEP). Był posłem z ramienia Nowej Demokracji w trzech kolejnych kadencjach (wybory z 2004, 2007 i 2009). Minister Rozwoju Turystycznego (2004-2006) i Minister Zdrowia i Solidarności Społecznej (2006-2009). W czerwcu 2010 został wiceprezesem Nowej Demokracji (ND).

Wiceministrowie: Janis Ragusis (Ragousis), Jorgos Jorgiju (Georgiou). Jorgos Jorgiju, ur. 1936. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Ateńskim oraz Prawo Międzynarodowe w Sztokholmie. Dyplomata, ambasador Grecji w Libanie (1995) i Argentynie (1999). W 1971 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako Trzeci Sekretarz Ambasady w Trzecim Departamencie Europy i Ameryki. W 1973 r. – konsul Grecji w Neapolu. W 1976 – Reprezentujący Grecję w Arabii Saudyjskiej, Jemenie, Omanie i Katarze, w 1977 – w Libii i Czadzie (również Konsul Generalny). W 1979 – Konsul Generalny Grecji w Kairze (Egipt), w 1987 – w Johannesburgu (RPA), 1993-1994 – prezes Związku Dyplomatów Greckich. W 1994 r. Prezes Rady Dialogu z Tucją. Wykładowca Wyższej Szkoły Sił Zbrojnych. W 2000 – szef Biura Dyplomatycznego ówczesnego Premiera, Konstantinosa Mitsotakisa. Od 2003 r. – wiceprzewodniczący partii LAOS (nacjonalistyczna prawica – przyp.red.)

Zastępca: Kostas Spiliopulos

Minister Rozwoju, Konkurencyjności i Floty: Michalis Chrisochidis (Chrysochoidis) – PASOK

Wiceminister: Sokratis Ksinidis (Xynidis)

Zastępcy: Adonis Jorjadis (Georgiadis), Tanos Moraitis. Adonis Jorjadis, ur. 1972. Ukończył studia na Wydziale historii i Archeologii Uniwersytetu Ateńskiego. Właściciel wydawnictwa pod własnym nazwiskiem, wydawca czasopism „Wychowanie Greckie” oraz „Historia Greków”. W 1994 r. założył Studium Wychowanie Greckie, którego celem było nauczanie starożytnej greki. W 1998 r. był współdyrektorem radia „Herodot 107,4”, w latach 2003-2007 współpracował z telewizją „ΤHΛΕΑΣΤΥ” oraz z kanałem „Blue Sky”. W 2006 związał się z polityką – z partią LAOS, w 2007 i 2009 r. został wybrany do parlamentu, w wyborach startował z ramienia LAOS. Od 2009 r. – Sekretarz Komitetu Centralnego tejże partii

Minister Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Spraw Wyznaniowych: Anna Diamandopulu (Diamantopoulou) – PASOK

Wiceminister: Konstantinos Arwanitopulos (Arvanitopoulos), ur. 1960. Studiował nauki polityczne w Atenach, tytuły magistra i doktora uzyskał w Szkole Służby Międzynarodowej American University w Waszyngtonie, gdzie w latach 1987-89 był wykładowcą stosunków międzynarodowych. W latach 1990-1992 współpracował w Centrum Studiów Europejskich Harvarda, w latach 1992-1995 wykładał politykę europejską i międzynarodową w Wydziale Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Virginii (George Mason). Od 2001 r. wykładowca na wydziale Stosunków Międzynarodowych Atenach (Panteion). Od 2000 r. związany z partią Nowa Demokracja

Zastępcy: Evi Christofilopulu (Christofilopoulou)

Minister Środowiska, Energii i Zmian Klimatycznych: Jorgos Papakonstandinu (Papakonstantinou) – PASOK

Wiceminister: Nikos Sifunakis

Zastępca: Janis Maniatis

Minister Spraw Zagranicznych: Stawros Dimas – Nea Dimokratia – ur. 1941. Ukończył prawo na Uniwersytecie Ateńskim oraz nauki polityczne i ekonomiczne w Londynie i Nowym Jorku. W latach 1968-75 pracował w zespole obsługi prawnej Wall Street, następnie w Banku Światowym, gdzie odpowiedzialny był za inwestycje w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. W 1975 został zastępcą prezesa Greckiego Banku Rozwoju Przemysłowego (ETBA). Był również członkiem rady zabiegającej o przyjęcie Grecji do EWG. W 1977 r. został posłem z ramienia partii Nea Dimokratia i do 2004 był wybierany na kolejne kadencje. W latach 1981-86 – reprezentant Grecji w Radzie Europy. Od października 1985 do czerwca 1989 – rzecznik partii Nea Dimokratia oraz Sekretarz Generalny komisji parlamentarnej tej samej partii. 10 marca 2004 r. został Komisarzem Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. W 2010 w wyniku decyzji prezesa Nowej Demokracji, Antoniosa Samarasa, został wysunięty z ramienia partii na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za resorty: Eknomii, Rozwoju i Konkurencyjności, Floty, Energii, Środowiska, Infrastruktury i Transportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Programu Partyjnego. Pełnił funkcję Wiceministra Koordynacji (1977-1980), Ministra Handlu (1980), ministra bez teki (1980-1981), Ministra Rolnictwa (1989), Ministra Przemysłu, Energii i Technologii (1990-1991)

Wiceminister: Mariliza Ksenojanakopulu (Xenogiannakopoulou)

Zastępca: Dimitris Dollis

Minister Spraw Wewnętrznych: Tasos Janicis (Giannitsis) – PASOK – ur. 1944. Ukończył prawo i nauki ekonomiczne w Atenach, doktoryzował się w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Berlińskim. Od 1982 r. wykładał na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ateńskiego (prowadził przedmioty dotyczące polityki rozwojowej, organizacji przemysłu, polityki technologicznej i gospodarki Grecji). W latach 1978-82 był doradcą Związku Banków Greckich, od 1982 do 1986 doradcą ekonomicznym Jorgosa Jennimatasa w Ministerstwie Ekonomii Narodowej, był również doradcą ekonomicznym premiera Andreasa Papandreu (ojca Jorgosa Papandreu – przyp.red.) W latach 1989-90 oraz 1993-94 przewodniczący Rady Ekspertów Ekonomicznych. W latach 1994-2000 doradca ekonomiczny i szef Biura Ekonomicznego premiera Konstantinosa Simitisa. W 2000 roku objął stanowisko Ministra Pracy i Zabezpieczeń Społecznych w rządzie Simitisa, wiceministrem, a następnie ministrem Spraw Zagranicznych (2004 r.) W 2009 r. z mianowania rządu Jorgosa Papandreu został prezesem ELPE (odpowiednik polskiego Orlenu – przyp.red.) Autor wielu książek na temat systemu bankowego, globalizacji i gospodarki Grecji

Wiceminister: Fofi Gennimata

Zastępca: Paris Kukulopulos (Koukoulopoulos)

Minister Zdrowia i Solidarności Społecznej: Andreas Lowerdos – PASOK

Wiceministrowie: Dimitris Wardzopulos (Vartzopoulos), Markos Bolaris, Michalis Timosidis. Dimitris Wardzopulos, ur. 1957 r. Lekarz psychiatra, wykształcony w Salonikach, pracował w Klinikach uniwersyteckich w Bonn oraz w Kolonii. Specjalista w dziedzinie programowania neurolingwistycznego NLP. Wykładowca na Uniwersytecie w Bonn. Zgłębiał kwestie psychiatrii sądowej. Od lat dziewięćdziesiątych związany z partią Nowa Demokracja

Minister Infrastruktury, Transportu i Łączności: Makis Woridis – LAOS – ur. 1964. Ukończył prawo na Uniwersytecie Ateńskim, tytuł magistra uzyskał w londyńskim University College. Założyciel organizacji studenckiej „Wolni Uczniowie”, przewodniczący młodzieżówki EPEN (Narodowego Zjednoczenia Politycznego , nacjonalistycznej partii działąjącej w latach 1984-1996 – przyp.red.) Prezes partii „Front Grecki” w latach 2002-2005, od 200 r. działacz regionalny Attyki Wschodniej z ramienia partii LAOS. W latach 2007-2009 poseł z ramienia LAOS, od 2009 r. przewodniczący komisji parlamentarnej LAOS

Zastępca: Janis Magriotis

Minister Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka: Miltiadis Papajoanu (Papaioannou) – PASOK

Zastępca: Jorgos Petalotis

Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: Jorgos Kutrumanis (Koutroumanis) – PASOK

Zastępca: Janis Kucukos (Koutsoukos)

Minister Rozwoju Rolnego i Żywności: Kostas Skandalidis – PASOK

Zastępcy: Janis Driwelegas, Asterios Rodulis (Rodoulis), ur. 1966 r. Ukończył studia na uniwersytecie w Joanninie (Wydział Filozoficzny), tytuł magistra nauk społecznych i ekonomicznych zdobył w Walii. Związany z partią LAOS

Sekretarz Stanu: Jorgos Stawropulos (Stavropoulos) – niezrzeszony – ur. 1946. Od 1971 r. pracował jako sędzia. W 1989 r. objął stanowisko Sekretarza Stanu od 1989, w 1999 – zastępcy Sekretarza Stanu. Przez kilka lat był przewodniczącym III Wydziału Sądu Najwyższego. Stanowisko to piastował aż do przejścia na emeryturę w Wydziale i objęcia stanowiska prezesa Związku Pracowników Sądowych Rady Stanu. W lipcu 2011 65-letni Stawropoulos zrezygnował z pracy w wymiarze sprawiedliwości i został radcą prawnym w kancelarii ówczesnego premiera Jorgosa Papandreu. Gdyby nie objął obecnego stanowiska, odszedłby z wymiaru sprawiedliwości w przeciągu dwóch najbliższych lat

Tekst: kathimerini.gr, tłum. i red. O.D.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE