Home / Bałkany / Grecja / Grecja odnotowuje nadwyżkę budżetową w pierwszych 11 miesiącach 2012 roku

Grecja odnotowuje nadwyżkę budżetową w pierwszych 11 miesiącach 2012 roku


Wg danych Ministerstwa Finansów, Grecja odnotowała wstępną nadwyżkę budżetową w wysokości 2,3 mld euro w miesiącach styczeń-listopad 2012. Dla porównania, w okresie referencyjnym rok wcześniej, budżet odnotował deficyt o wysokości 3,6 mld euro.

Budżet ten nie uwzględnia należności z tytułu odsetek. Przedstawiciel Ministerstwa, Christos Staikouras poinformował, że dane te wskazują, że polityka oszczędności zaczyna się opłacać.

W listopadzie, podczas spotkania ministrów finansów strefy euro zadecydowano, że Grecja powinna otrzymać dwuletnie odroczenie terminu (do 2016) na uzyskanie 4,5-procentowej nadwyżki budżetowej.

Jednocześnie, dane Ministerstwa podają, że długi rządowe obniżyły się po raz pierwszy w okresie styczeń-listopad 2012 i wyniosły 8,56 mld euro (w okresie styczeń-październik wynosiły 8,7, a na początku roku – 7,1 mld euro). Ponad połowa z nich obejmuje wydatki na fundusze zabezpieczenia społecznego (4,4 mld euro)

Źródło: ekathimerini.com 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE