Home / Gospodarka / Energetyka / Grecja: Państwa Zatoki Perskiej chcą inwestować w kraju

Grecja: Państwa Zatoki Perskiej chcą inwestować w kraju

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ilias Bellos

Częste wizyty dyplomatycznej przedstawicieli państw Zatoki przynoszą Atenom szczyptę optymizmu i nadzieję na inwestycje w Grecji. W mijającym tygodniu miała miejsce najpoważniejsza z nich – Grecję odwiedził Minister Spraw Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, który w środę i w czwartek spotkał się z greckimi biznesmenami.

Dwudniową wizytę przygotowało biuro Teodorosa Pangalosa, który twierdzi, że pomimo kryzysu państwa Zatoki widzą istotne możliwości inwestycyjne w kraju w dziedzinie energii, turystyki, transportu, nowych technologii, żywności, rolnictwa i farmaceutyki.

Jednocześnie inne państwa arabskie również starają się wzmocnić swoją pozycję w Grecji, zwłaszcza po tym, jak katarski fundusz inwestycyjny, który miał zamiar inwestować w kopalnie złota na Chalkidiki musiał zmienić plany – Hellas Gold posiadająca prawo do wydobywania złota i innych złóż w tym regionie została bowiem przejęta przez kanadyjską spółkę Eldorado Gold za niecałe dwa miliardy euro. Przegrana zmobilizowała państwa Zatoki do skupienia się na podobnych inwestycjach, zwłaszcza na polu energetyki i rynku nieruchomości (głównie związanych z turystyką).

Jeśli idzie o inwestycje ZEA w sektorze energetycznym, państwowe konsorcjum ENOC (Emirates National Oil Company) prowadzi rozmowy w sprawie Hellenic Petroleum (odpowiednik polskiego Orlenu, który ma zostać sprywatyzowany – przyp.red.), zaś Dana Gas z Abu Zabi ma zamiar zainwestować w grecką DEPA (państwowy koncern gazowy – przyp.red.)

Kolejną z omawianych kwestii jest możliwość zdobycia przez Arabów koncesji na wydobycie złóż (węglowodory) znajdujących się w morskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Grecji, aczkolwiek to przedsięwzięcie nie jest pewne, jako że muszą się oni zmierzyć z silną konkurencją ze strony firm amerykańskich oraz izraelskich.

Jednocześnie Emirates Post (Poczta ZEA) jest zainteresowana zakupem akcji Hellenic Post (Poczty Greckiej – przyp.red.) oraz wejściem na rynek usług kurierskich w Grecji.

Dziennikarze Kathimerini dotarli do informatorów, którzy twierdzą, że inwestorzy nie będą gotowi na poważne kroki dopóki nie wyklaruje się sytuacja dotycząca otrzymania przez Grecję kolejnej transzy z MFW i Unii Europejskiej, a przyszłość ekonomiczno-polityczna kraju nie zacznie rysować się bardziej klarownie. Jednocześnie podkreślają, że najważniejszy jest sam fakt rozpoczęcia rozmów pomiędzy potencjalnymi inwestorami, a greckimi biznesmetami. Umożliwi to bowiem Atenom zorientowanie się, w jakich dziedzinach i sektorach mogą liczyć na inwestycje zagraniczne.

Ostatnie spotkania zostały wyznaczone przez biuro Pangalosa na niecałe trzy tygodnie po zamknięciu konferencji Money Show, która odbyła się w Atenach pod egidą Arabsko-Greckiej Izby Handlowej. W konferencji uczestniczyło 80 firm i stowarzyszeń z obydwu krajów, w tym Qatar Airways, przedstawicielstwo Międzynarodowego Portu Lotniczego w Atenach, Greckie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (dot. m.in. wytwarzania baterii słonecznych – przyp.red.) oraz Greckie Stowarzyszenie Maklerów Okrętowych.

Tego typu przedsięwzięcia zacieśniają więzi pomiędzy gospodarkami arabskimi a grecką. Przykładami wzajemnych powiązań może być m.in.  udział Kataru w przeprowadzeniu fuzji Alpha Bank i Eurobank EFG oraz zdobycie przez Abu Zabi udziałów w greckich stoczniach (Hellenic Shipyards), czy chociażby holdingu Marfin Investment Group.

Tekst: ekathimerini.com, tłum. i red. O.D.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE