Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Papadimos obiecuje zmiany

Grecja: Papadimos obiecuje zmiany

Źródło: tanea.gr

Ateny| 10 grudnia 2011 r.

Finansowy obraz Grecji zmieni się, zgodnie z wypowiedzią premiera Grecji Lukasa Papadimosa, i od 2013 roku grecka gospodarka wejdzie na „tor rozwoju”, o ile zrealizowane zostaną cele budżetu na rok 2012. W tym kontekście Grecja będzie mogła przestrzegać zasad nowego paktu fiskalnego zawartego pomiędzy dwudziestoma sześcioma państwami członkowskimi Unii Europejskiej, uzgodnionego w piątek na szczycie w Brukseli.

– Jest to ważny krok ku rozwiązaniu kryzysu, teraz i w przyszłości. Jeśli zrealizowane zostaną ambitne, ale osiągalne cele budżetu, zmieni się finansowy obraz kraju – powiedział premier Lukas Papadimos, podkreślając jednocześnie, że po osiągnięciu tych celów Grecja zacznie praktykować politykę finansową zgodną z nowymi zasadami przyjętymi w piątek przez UE.

Premier wyjaśnił, że plan, który należy koniecznie zrealizować w latach 2013-2014, będzie polegał na realizacji drugiego programu wsparcia gospodarki greckiej, którego wdrażanie rozpocznie się w następnym tygodniu i zostanie zakończone pod koniec stycznia. Wyraził również przekonanie, że po 2013 roku grecka gospodarka wejdzie w pozytywny rytm rozwoju.

– Decyzje zawarte w Brukseli są ważnym krokiem na drodze do rozwiązania tak kryzysu w przyszłości, jak i kryzysu dzisiejszego – powiedział Lukas Papadimos. Pierwszy pakiet postanowień otrzymanych wczoraj przez Radę Europejską dotyczy wzmocnienia zarządzania gospodarczego. Środki polityki finansowej są ważnym krokiem w kierunku konwergencji polityki finansowej w państwach członkowskich strefy euro i zapewniają wysoki stopień dyscypliny budżetowej. Głównym elementem umowy jest wprowadzenie reguły finansowej, która przewiduje, że budżet państwa powinien być zrównoważony. Oznacza to, że deficyt strukturalny krajów nie powinien przekraczać 0,5% PKB, przy czym deficyt może być znacznie większy – wyjaśnił.

Zasada ta powinna zostać umieszczona w systemach prawnych państw członkowskich, jeśli to możliwe na poziomie konstytucyjnym. Trybunał Europejski zadecyduje czy ta „złota zasada” jest prawidłowo wcielona w do prawa krajowego państ członkowskich.

Państwa borykające się z nadmiernym deficytem będą musiały przedłożyć Komisji Europejskiej programy zapewniające środki z funduszy strukturalnych jak i inne środki. Ponadto Komisja może zażądać wprowadzenia zmian projektu do proponowanego budżetu państwa.

Drugi pakiet postanowień, jak powiedział premier Grecji, obejmuje bezpośrednią walkę z kryzysem i koncentruje się na kwestiach mających na celu poprawę funkcjonowania mechanizmów stabilności finansowej oraz wzmocnienia jej zasobów. Kwestie te zostaną omówione dokładniej w nadchodzących miesiącach, a decyzje zostaną podjęte w marcu.

– Ogólnie rzecz biorąc, jak powiedział Lukas Papadimos – wczorajsze decyzje będą miały pozytywny wpływ na realną gospodarkę i przyczynią się do stymulowania jej wzrostu.

Tekst: tanea.gr, tłum.i red. Justyna Tyrpa 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE