Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Pierwsze przesunięcia pracowników w stan „rezerwy”

Grecja: Pierwsze przesunięcia pracowników w stan „rezerwy”

W poniedziałek nazwiska pierwszych z 30 tys. pracowników państwowych zostały umieszczone na tzw. „listach rezerw pracy”. Pierwszymi pracownikami objętymi tym programem były osoby, które ukończyły 53 rok życia i miały przepracowane 33 lata. W tym czasie będą oni otrzymywali 60% swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli w ciągu dwóch lat nie znajdą pracy w sektorze publicznym, będzie im przysługiwała pełna emerytura.

Druga faza wdrażania cięcia wydatków rozpocznie się w styczniu. W tym okresie przewidziano kolejną grupę ok. 12 000 osób, które zostaną objęte programem listy rezerw.

Wielka trójka: Unia europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zarządzili, aby do 2014 roku grecki sektor publiczny zatrudniał o 150 tys. osób mniej.

W poniedziałek około 4 tys. pracowników, którzy przekroczyli 55 rok życia i przepracowali 35 lat, dostało listy o wygaśnięciu umowy o pracę. Chociaż byli uprawnieni do przejścia na emeryturę, kontynuowali swoją pracę na mocy klauzuli dotyczącej prawa emerytalnego, które zostało usunięte.

Związki zawodowe są temu wszystkiemu przeciwne. Według nich umieszczanie na liście rezerw osłabia prawa pracowników i toruje drogę dla tysięcy zwolnień.

Dwa największe związki zawodowe: GSEE oraz ADEDY zapowiedziały strajk generalny na czwartek.

Tekst: athensnews.gr, red. i tłum. A.S.

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE