Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Podsumowanie kosztów obrotu nieruchomościami

Grecja: Podsumowanie kosztów obrotu nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

Rząd dokonał pierwszego kroku na drodze do zmniejszenia kosztów nabycia nieruchomości obniżając wynagrodzenia notariuszy. Jednocześnie, rozbudowanie pozostałych zawodów związanych z handlem nieruchomościami, takich jak: prawnicy, pośrednicy, rzeczoznawcy, daje nadzieję na zwiększenie konkurencji i dalszą obniżkę kosztów, które w ostatnich latach gwałtownie wzrosły.

 

Grecja, według międzynarodowych badań, jest jednym z najdroższym krajów na świecie pod względem całkowitego kosztu obrotu nieruchomościami. Kupujący i sprzedający muszą mieć przepastne kieszenie, muszą bowiem zapłacić od 11,39% do 19,01% wartości nieruchomości (średnio jest to ok. 15%). Oczywiście, przy wysokich kosztach transakcji nieruchomościami ogromną rolę odgrywają dziesiątki podatków, które obciążają rynek.

 

Podatek przepisania z jednej osoby na drugą wynosi do 10% od wartości nieruchomości, do tego dochodzi 23% VAT od nowo budowanych obiektów, gminny podatek przepisania nieruchomości, podatek wymiany (dotyczy ziemi) i opłaty prawne w umowach przygotowania podczas transakcji. Wszystko to tworzy całą siatkę podatków do zapłacenia przez sprzedawców i nabywców nieruchomości. Jednocześnie, wynagrodzenia specjalistów  zaangażowanych w obrót nieruchomościami, są niewspółmiernie wysokie. Ich obniżenie może przynieść obniżkę cen nieruchomości, spadnie bowiem cena transakcji, której koszta ponosi przede wszystkim nabywca. Zazwyczaj, jeżeli ktoś chce kupić swój pierwszy dom, a na umowie widnieje cena 120.000 euro, to będzie on musiał doliczyć 10.000 euro za opłaty i podatki. Eksperci szacują, że jeżeli rząd przeprowadzi odważne cięcia w podatkach, które duszą rynek i ponoszą winę za spadek wartości ziemi, być może uda się obniżyć te koszta oraz obciążenie prawne nieruchomości.

W obecnej chwili niemożliwe jest, by rynek parł do przodu, jeżeli dla pojedynczej transakcji wymagane jest wdrożenie trzech różnych specjalistów prawnych: notariusza, rejestratora ewidencji gruntów i nieruchomości hipotecznych. Grecja jest na 150. miejscu pod względem trudności zakupu nieruchomości na liście 180 krajów. Nie jest to jedyny kraj europejski na liście, a sama Francja znajduje się tuż przed nią, na miejscu 149., zaś Belgia – na 174. Jest to zbieżność nieprzypadkowa – Grecy bowiem skopiowali  francuski system handlu nieruchomościami.

 

Wprowadzane zmiany dotyczące pomniejszenia opłat notarialnych, przedstawiają się w sposób następujący:

 

– Dla kwoty do 120.000,00 procent wynosi 1%.

– Dla kwoty od 120.000,01 do 380.000,00 procent wynosi 0,70%.

– Dla kwoty od 380.000,01 do 2.000.000,00 euro to 0,65%.

– Dla kwoty od 2.000.000,01 do 5.000.000,00 euro to 0,55%.

– Dla kwoty od 5.000.000,01 do 8.000.000,00 procent wynosi 0,50%.

– Dla kwoty od 8.000.000,01 do 10.000.000,00  do 0,40%.

– Dla kwoty od 10.000.000,01 do 12.000.000,00 do 0,30%.

– Dla kwoty od 12.000.000,01 do 20.000.000,00 procent w wysokości 0,25%.

– Dla kwoty od 20.000.000,01 euro i wyżej procent wynosi 0,10%.

– Dla kwot umowy, która przekracza wartość 20.000.000,01 euro, dopuszcza się, w drodze pisemnego porozumienia między notariuszem a drugą stroną, stawkę niższą niż 0,10%.

– Za każdy dodatkowy arkusz notarialny koszt wynosi 5 euro (spadek o 1 euro), a dla każdego skopiowanego arkusza koszt wynosi 4 euro.

 

Do niedawna wynagrodzenia notariuszy wahały się od 1,2% do 2% wartości wskazanej w umowie lub obiektywnej wartości, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Ponadto notariusz otrzymywał osobno wynagrodzenie za sporządzenie kopii umów, za znaczki dla kopii dokumentów, za ustanowienie własności itd. Dzisiaj w czasie sporządzania umowy wymagana jest obecność prawników obu stron za opłatą. Obecność prawnika przy sporządzaniu umowy przez notariusza jest obowiązkowa, jeśli wartość umowy wynosi co najmniej 293 470 286 euro dla regionów Adwokackiego Stowarzyszenia Aten i Pireusu i 117 388 114 euro dla regionów reszty Adwokackich Stowarzyszeń w kraju. Minimalna opłata dla prawnika każdej ze stron, zależy od wartości obiektu w następujący sposób:

 

– Do 44.020,5429 wartość procentowa to 1%.

– 44.020,5458– 1.467.351,4306 to 0,5%.

– 1.467.351,4336– 2.934.702,8613 to 0,4%.

– 2.934.702,8642- 5.869.405,7226 to 0,3%.

– 5.869.405,7256- 14.673.514,3066 to 0,2%.

– 14.673.514,3096- 29.347.028,6133 procent to 0,1%.

– 29.347.028,6162- 58.694.057,2267 procent 0,05%.

– 58.694.057,2296 i wyżej, procent z kwoty to 0,01%.

 

Oczywiście odbywa się prawna kontrola nieruchomości, dla której prawnik może wystąpić o dodatkową kwotę lub za porozumieniem sporządzić całkowity koszt ”pakietu” usług.

 

Agenci nieruchomości otrzymują pobierają zazwyczaj 2% wartości rynkowej nieruchomości plus 25% podatku VAT. Jednak praktycznie minimalna płaca nie istnieje a rynek sam ustala kwotę do zapłaty dla kupującego i sprzedającego. Szczególnie teraz, w czasie głębokiej recesji, agenci nieruchomości mają poważne problemy przetrwania, zamykają biura i zmieniają działalność, ewentualnie zgadzają się także na zniżki w swoich opłatach. Mianowicie pobierają opłaty tylko od sprzedawcy, a nie od kupującego.

 

Koszty transakcyjne nieruchomości to:

– Podatek z umowy przepisania własności 7,21%- 11,33%.

– Honorarium notariusza 1,20%.

– Opłaty rejestracyjne 0,475% plus 15 euro.

– Honorarium prawnika 0,25%- 0,5%.

– Honorarium agenta nieruchomości 1%-2,5%.

– Wydatki nabywców 10,14%- 16,01%.

– Wydatki sprzedających 1,3%- 3%.

– Całkowity koszt transakcji 11,39%- 19,01%.

– Grecja, ósma na świecie pod względem kosztów transakcji z 15,48% od wartości nieruchomości.

– Pierwsza Rosja z 25%, a druga Bułgaria z 24,88%.

 

Opłaty za rejestrację w ewidencji gruntów kosztują 0,475% w zależności od ceny lub obiektywnej wartości umowy, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

Należy dodać także koszt przepisania nieruchomości zakupionej z kredytu hipotecznego. Kupujący musi zapłacić 0,75%- 0,80% od wartości na rzecz ewidencji gruntów. Dodać trzeba także opłatę VAT w wysokości 23%. Do tego dochodzi podatek od przepisania nieruchomości wynoszący 8% dla pierwszych 20.000 euro i 10% dla pozostałej wartości.

 

Tekst: imerisia.gr , tłum. i red. Justyna Tyrpa

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE