Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Problemy pracownicze

Grecja: Problemy pracownicze

Brak podwyżek, zmniejszenie płac w połączeniu z licznymi zwolnieniami – tak przedstawia się krajobraz greckich przedsiębiorstw w 2011 r. według badań przeprowadzonych przez KPMG.
Badanie zostało przeprowadzone wśród 241 greckich i zagranicznych firm. Tematem były wynagrodzenia i świadczenia w przedsiębiorstwach w 2011 r. W ich wyniku wykazano, że:
– 49% firm nie podniosło wynagrodzeń
– 13% firm obniżyło pensje pracownikom
– 23% firm przyznały premie
– 8% firm oferuje ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę lekarską
– 29% firm oświadczyło, że zamierza wprowadzić zmiany w kwestii korzystania z samochodów służbowych. Powodem jest wprowadzona nowa ustawa podatkowa.
W 2010 r. i 2011 r. 45% firm zwolniło pracowników. Jednocześnie nastąpił wzrost  pomocy finansowej przy przekwalifikowaniu zwalnianych pracowników (22% w stosunku do 12% w 2010 r.).
Przedstawione dane pozwalają stwierdzić, że liczba miejsc pracy w Grecji będzie się zmniejszać.

Tekst: imerisia.gr, tłum. i red. Anna Snopek

About Łukasz Fleischerowicz