Home / Bałkany / Grecja / Grecja: Propozycje dla natychmiastowego ożywienia branży budowlanej

Grecja: Propozycje dla natychmiastowego ożywienia branży budowlanej

Cały szereg propozycji dla natychmiastowego ożywienia działalności budowlanej, zmniejszenia bezrobocia i wzrostu przychodów budżetu państwa zasugerowała rządowi Grecka Federacja Konstruktorów i Przemysłu Budowlanego. 

Oto zaproponowane postulaty, przedstawione na walnym zgromadzeniu w Atenach, w obecności przedstawicieli branży budowlanej z całego kraju:

- anulowanie zobowiązania zwrotu podatku od posiadanej nieruchomości (ETAK, FMAP, FAP) dla przedsiębiorstw budowlanych za te nieruchomości, które nie zostały sprzedane. Federacja podkreśla, że w żadnym przedsiębiorstwie na świecie państwo nie zobowiązuje do płacenia podatku od niesprzedanego towaru, który zalega w fabrycznych magazynach.   

- zawieszenie wprowadzenia w życie ustawy 3427/2005, która dotyczy podatku VAT od nieruchomości, do 2015 r.

- zmniejszenie podatku od przekazania nieruchomości do wartości 4%, do 2015 r.

- anulowanie oświadczeń o własności dla nabycia działki budowlanej przez przedsiębiorstwa budowlane (indywidualne, spółki osobowe, spółki z o.o. i akcyjne). 

- środki dla zwrotu greckich udziałów i umocnienia inwestycji w nieruchomości, prowadzonych przez Greków również poza granicami ich ojczyzny.

- zobowiązanie banków do rozdysponowania 30% kwot, które pobierają z rat kredytów hipotecznych- pod postacią nowych kredytów hipotecznych i dofinansowania przedsiębiorstw budowlanych.

- anulowanie podatków, które spadły na majątek nieruchomy i zastąpienie ich jednym, małym podatkiem, który analogicznie zostanie nałożony na wszystkie nieruchomości na terytorium Grecji.

- odliczenie od podatku dochodowego całości odsetek od kredytu hipotecznego, który zostanie zawarty, do 2015 r.

- zamrożenie realnych wartości rynkowych nieruchomości.

 

Źródło: kathimerini.gr

 

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE